KLATOVY - Občanské sdružení Klatovské katakomby do Klatov pozvalo jezuity, aby pomohli osvětlit dílo, které ve městě jejich řád v minulosti zanechal. Stalo se tak u příležitosti třídenní akce s názvem Barokní jezuitské Klatovy. Jejím cílem bylo poskytnout nový pohled na působení příslušníků Tovaryšstva Ježíšova ve městě pod Černou věží a přiblížit dobu vzniku unikátních katakomb.
Vedle jezuitů přijeli i přední čeští historikové a odborníci na dobu baroka, kteří se společně pokusili přiblížit dobu 17. a 18. století v Klatovech. Tři dny – od pátku do neděle – vyplnily různé akce, které se konaly v městské knihovně a v jezuitském kostele na náměstí. „Knihovna hostila historickou konferenci, na které hovořili tři příslušníci řádu v čele s jezuitským provinciálem České provincie P. Františkem Hylmarem o ignaciánské spiritualitě či o zakladateli jezuitské koleje v Klatovech P. Vojtěchu Chanovském,“ konstatoval předseda občanského sdružení Klatovské katakomby Václav Chroust. Přední česká odbornice na dobu baroka docentka Ivana Čornejová představila v knihovně jezuity z pohledu českých dějin a zároveň zmínila i bajky, které se o nich mezi lidmi vyprávěly. Dále zazněly příspěvky například docenta Jiřího Mikulce z Historického ústavu Akademie věd České republiky, Karla Černého z Ústavu dějin lékařství Univerzity Karlovy, Víta Aschenbrennera ze Západočeské univerzity, Jiřího Havlíka z katedry dějin a didaktiky dějepisu či docenta Karla Mačáka z Technické univerzity v Liberci. Moderování konference se ujal bývalý starosta Klatov Karel Mráz
Zájemcům o historii se naskytl také jakýsi pohled do minulosti, když divadelní soubor Lauriger předvedl v kostele jezuitskou školní hru. Zajímavé byly také barokní nešpory celebrované plzeňským biskupem mons. Františkem Radkovským či requiem za zemřelé v katakombách. Podnětná pak byla prohlídka kostela vedená jezuitou P. Miroslavem Heroldem, která osvětlila mnohé nejasnosti například ohledně určení soch svatých či významu jednotlivých částí stavby.
„Dodatečně vydáme také sborník s jednotlivými příspěvky,“ doplnil Chroust.