"Nedovedu si představit, že bych měl jezdit až do Klatov nebo do Strakonic, to je pro mě hrozná vzdálenost. Nemocnici tady potřebujeme, musí se udržet co nejvíce oborů, vždyť sem jezdí plno obyvatel ale také turistů z celé Šumavy," říká Sušičan, který je rozhořčen i z toho, jak se neustále o nemocnici všichni dohadují a nedokáží udělat razantní krok. Nejistota vadí i Gabriele Míčkové, další místní obyvatelce. "Naše město má velkou spádovost, takže nemocnice by měla být zachována, mít dobré podmínky pro všechny pacienty s kvalitní péčí. Už teď kvůli tomu, co se kolem nemocnice děje, je k sušickým lidem znát horší přístup v jiných nemocnicích, které jsou od nás vzdálené. Chceme mít tady pro nás i pro naše děti nemocnici s kvalitní péčí a nejezdit do vzdálenějších měst," apeluje na zodpovědné politiky.

Kompletní kandidátky na Klatovsku najdete zde

Budoucnost nemocnice v Sušici je prostě velmi žhavým tématem, které léta rozděluje nejen zastupitele města ale i obyvatele. Je tak jasné, že zasáhne i do předvolebních bojů v nadcházejících komunálních volbách. Po různých veletočích se aktuálně o špitál stará město a řeší se, jak by s jejím provozem měl pomoci Plzeňský kraj. Na stole jsou aktuálně dvě varianty pomoci. Buď převod nemocnice pod kraj nebo provoz pod správou města, ale s finančním přispěním kraje.

Starosta města Sušice Petr Mottl.
Volby v Sušici budou napínavé. Křeslo starosty chtějí Piráti, kandidáta mají

Ve městě zdá se převládají příznivci druhé varianty. Alespoň to vyplývá z ankety Deníku, kterou zveřejnil na webu klatovsky.denik.cz. Stovky obyvatel daly přednost právě možnosti provozování nemocnice městem s finančním přispěním Plzeňského kraje. Pro to hlasovalo 440 lidí, pro převod pod kraj 188.

Vše o volbách na Klatovsku najdete zde

O tom, že Sušičané chtějí mít kvalitní péči v tamní nemocnici, ostatně lidé rozhodovali také v referendu, které se konalo v říjnu 2021. Předsedou přípravného výboru byl tehdy Jan Janda, který má i nyní jasnou představu o budoucnosti nemocnice. „Lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement RTG, SONO, laboratoř, to bude ideální stav, který je možný naplnit. To jestli se to podaří, evidentně záleží na výsledku podzimních komunálních voleb. Ať už bude nemocnici provozovat město nebo kraj, bude zásadní nepolevit ve snaze nemocnici rozjet. Aktivní podpora města a komunikace s občany a Plzeňským krajem určí její budoucnost,“ sdělil svůj názor Janda.

Chyba v devadesátkách

Starosta Petr Mottl si od počátku stojí za tím, že nejlepším řešením je převod pod Plzeňský kraj. „Přeji si a uděláme vše pro to, aby sušická nemocnice existovala, o tom není žádný spor. Za 16 let, co jsem na radnici, se ale problematika řeší neustále. Bohužel se z toho stává v různých vlnách politikum, kdy je nemocnice předmětem různých kampaní, zejména předvolebních. Jsme zde již čtvrté volební období, takže už počtvrté zažívám to samé. Myslím si ale, že je zásadní chyba, protože fungování nemocnice by nemělo být politické téma, ale mělo by se řešit racionálně, odborně,“ řekl starosta.

Starosta města Sušice Petr Mottl.
Starosta Petr Mottl: Stav v nemocnici byl dlouhodobě neudržitelný

Z jeho pohledu se zásadní chyba stala již v devadesátkách, kdy se sušická nemocnice nestala součástí nemocnic Plzeňského kraje. „Přesto jsem přesvědčen, že naše nemocnice má své nezastupitelné místo v regionu, že plní svou funkci a plnit bude. Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že jediná správná cesta, jak toho dosáhnout, je že bude začleněna stejně jako ostatní nemocnice do systému provozování nemocnic Plzeňského kraje. Všichni chceme v Sušici nemocnici, ale hledáme řešení, které bude dlouhodobě udržitelné, systémové a z pohledu obyvatelstva i spravedlivé. To, co dáváme z rozpočtu města, abychom pokryli ztráty nemocnice, to musíme vzít někde jinde," upozorňuje Mottl. Jen od doby, co ji město znovu provozuje po převzetí Penty, odešlo do nemocnice z městské kasy zhruba 130 milionů korun. "Každý rok se dotace lišily, pro letošní rok je to například 29 milionů, když byla ještě lůžková chirurgie, bylo to více,“ vypočítal starosta.

Z jednatele kandidát na starostu

Zásadní zlom nastal také v roce 2015, kdy se město rozhodlo dát nemocnici do soukromých rukou. Tehdy ji začala provozoval společnost Nemos, následně Penta. Ale ani to se neukázalo jako nejlepší krok, takže se v roce 2019 opět nemocnice dostala do rukou města. Tehdy byli jednateli zvoleni Václav Rada a Pavel Hais, září 2020 však byli náhled odvoláni a to vzbudilo v Sušici velkou vlnu nevole. Bojovalo se peticí za jejich návrat a jejich odvolání spustilo i odchod mnoha lékařů z nemocnice. A právě vše okolo nemocnice přivedlo jednoho z bývalých jednatelů, Václava Radu, k politice a rozhodl se kandidovat ve volbách. Hais je v současné době sušickým zastupitelem a krajským náměstkem pro zdravotnictví. I Rada má o nemocnici jasno. „Budoucnost nemocnice z mého pohledu je především zajištění péče. Je úplně jedno, jestli ji bude vlastnit město nebo Plzeňský kraj, či stát, ale obyvatele zajímá, jaká péče v ní je. Myslím si, že na spádovou oblast přes 40 tisíc obyvatel, a při dojezdové vzdálenosti do Klatov, by podoba sušické nemocnice s lůžkovou chirurgií, lůžkovou internou, mezioborovou jednotkou intenzivní péče a nějakou doléčebnou a lůžkovým oddělením dlouhodobě nemocných by měla fungovat. Plus ambulance samozřejmě,“ uvedl Rada, který si i nadále dokáže představit, že by nemocnici provozovalo město. „Je to stejné jak s každou firmou, nejprve se do ní musí investovat, poté se sklízí zisk. Nyní je i ochota z kraje přispívat většími částkami, než v době, kdy jsme nemocnici vedli my s Pavlem. Jsem přesvědčen o tom, že nemocnice může být zisková, není pravda, že musí být vždy ztrátová. Nedá se dívat na nemocnici tak, že taháme nějaké břemeno,“ dodal bývalý jednatel, který chce nyní bojovat o post starosty.

Ředitel je pro převod pod kraj

Současný ředitel nemocnice Luděk Cibulka je toho názoru, že nemocnice by měla být do budoucna součástí nemocnic Plzeňského kraje, protože dle něj není město dlouhodobě schopné financovat ztrátu, která se tam tvoří. „Nicméně má nemocnice místo v síti poskytovatelů zdravotní péče v tomto regionu s i ohledem na spádovost. Nemocnice Plzeňského kraje jsou schopné poskytnou potřebné know how, jsou schopné zajistit dostatečně silnou vyjednávací pozici vůči zdravotním pojišťovnám co se týče úhrad zdravotní péče jako takové a v případě že se bude nemocnice potýkat ať už krátkodobě nebo ve střednědobém horizontu s nedostatkem kvalifikovaného personálu, tak bude schopna vypomoct,“ okomentoval Cibulka.

Budoucnost nemocnice bude v každém případě hlavním volebním tématem v Sušici. A výsledky napoví, jakým směrem se její další osud bude ubírat.