Původní odhad se zakládal na podobnostech s reliéfy v Jordánském slavném městě Petra. Studování stárnutí kamene je však podle serveru BBC velmi obtížné. Na rozdíl od kreseb v jeskyních na kamenech často nejsou k nalezení organické látky k odběru a následnému zkoumání. Rytiny na kamenech jsou rovněž v tomto regionu vzácné.

Jedna z mohyl v Poverty Point
Prvotní Američané byli zdatní inženýři. Jejich mohyly ukrývaly překvapení

Vědci, kteří své objevy zveřejnili v časopise Journal of Archeological Science vyhodnotili vozky eroze, zanalyzovali stopy po nástrojích a otestovali zvířecí kosti, které byly nalezeny na místě. Díky těmto postupům došli k novému předpokládanému datu vzniku.

Tyto vyryté obrazce by tak mohly být ještě starší než britský Stonehenge, který je pět tisíc let starý, či Pyramidy v Gize, které se v Egyptě tyčí již 4 500 let. Obrazce by rovněž mohly vzniknout dříve než se datuje domestikace velbloudů v regionu.

Místo pouští zelené pastviny

Tenkrát vypadala současná Saúdská Arábie jinak než dnes. Tento region byl porostlý trávou a plný jezer. Dnes je oblast písčitou pouští. Není zcela jasné proč tyto obrazce vznikly. Vědci se však domnívají, že mohly sloužit jako označení místa setkání kočovných kmenů.

“Můžeme teď spojit tuto oblast s prehistorickým obdobím, kdy pastevecké obyvatelstvo severní Arábie vytvářelo obrazce do kamenů a stavělo rozsáhlé kamenné struktury zvané mustatil,” upřesňují podle serveru Daily Mail autoři studie. “Tato oblast je tedy součástí většího schématu aktivit, kdy se skupiny lidí scházely, aby vytvářely a označovaly symbolická místa," dodali.

Východočeské muzeum v Pardubicích představilo senzační archeologický objev. Unikátní bronzové vědro z 9. století před Kristem. Sama nádoba je velmi vzácná, ale ukrývala i zajímavý obsah.
Objevený poklad na Pardubicku: Vědro, ve kterém se vařilo první pivo v Evropě

Vědci rovněž upozorňují na obtížnost výroby takových rytin v podmínkách tehdejší doby. Mnohé obrazce se nacházejí vysoko nad zemí. To znamená, že jejich autoři museli vyrobit lešení, aby na taková místa dosáhli.

Obrazce byly objeveny v severní části země v roce 2018. Vědci je časově zasadili do neolitického období, tedy do finální periody doby kamenné. V té době byla dnešní Saúdská Arábie obydlená lovci a pastevci. V oblasti jsou běžnější malé, dvoudimenzionální kresby velbloudů.