„Objevili jsme střepy s názvy měsíců, aritmetickými příklady, gramatickými cvičeními a v neposlední řadě také takzvanou ‚ptačí' abecedu - v té byl každému písmenu přiřazen pták, jehož název začínal právě tímto písmenem,“ vyjmenovali vědci v tiskové zprávě, z níž čerpal magazín Newsweek. 

K nálezu, jež je označován za jeden z největších obdobných během poslední doby, došlo v oblasti, kde se kdysi rozkládalo významné staroegytské město Athribis. „Jedná se opravdu pozoruhodný nález. K obdobnému objevu došlo v Egyptě v minulosti jen jednou, a to v oblasti Dérel-Medína (důležité archeologické naležiště, pozn. red.),“ přiblížil egyptolog a člen archeologického týmu Christian Leitz.

Kostra z doby římské s hlavou umístěnou mezi nohama objevená při archeologických vykopávkách ve Fleet Marston, Anglie.
Děsivý nález v Anglii. Desítky koster bez hlav patří zřejmě římským zločincům

Jak vědci dále upozornili, naprostá většina střepů byla popsána takzvaným démotickým písmem, které se kolem roku 600 před naším letopočtem vyvinulo na území nilské delty ze severní formy písma hieratického. Poměrně hojně se ale objevují také nápisy v řečtině, a v menší míře i v koptštině, nebo arabštině. 

Keramické střepy známé též pod názvem ‚ostraca' byly v době před dvěmi tísici let, do níž je nález datován, ve starověkém Egyptě mnohem dostupnější než papyrus. Jako poměrně levný materiál byly každodenně využívány nejen k nejrůznějším nákupním seznamům, ale i pro zaznamenávání obchodů či opisování tehdejší literatury. 

Opakující se znaky 

Egyptology však překvapilo, že autory velké části nově nalezených střepů byly děti, patrně žáci některé ze starověkých škol. Více než sto z nich je totiž pokryto dlouhými gramatickými cvičeními, v jejichž rámci se na předních i zadních stranách střepů znovu a znovu objevují stále stejné znaky. Tato skutečnost vede vědce k závěru, že se mohlo jednat o jakýsi druh trestu.

„Zdá se, že dokonce i před dvěma tisíci let byly ‚zlobivé' děti disciplinárně trestány stejným způsobem, jaký později zažil i Bart Simpson,“ konstatuje server ScienceAlert ve zjevné náražce na úvodní znělku populárního seriálu Simpsonovi. V ní se totiž zpravidla objevuje scéna, kde Bart píše za trest větu na tabuli. Když zazvoní školní zvonek, okamžitě přestane psát a utíká z učebny. 

Letecký pohled na nově objevený buddhistický chrám, který se řadí k nejstarším, jaké známe
Úchvatný objev. V Pákistánu odkryli jeden z nejstarších buddhistických chrámů

Vzhledem ke své velikosti by nejnovější nález mohl poskytnout jedinečný náhled na každodenní život obyvatel staroegyptského města. „Jakmile zanalyzujeme všechny texty, nebo alespoň jejich větší část, budeme moci udělat podrobnou studii každodenního života za vlády dynastie Ptolemaiovců,“ domnívá se Leitz. Ambiciozní úkol ale může zabrat i několik let…