Částečná uzavírka silnice Dlouhá Ves - Radešov

Doba uzavírky: do 31. 3. 2020

Rozsah uzavírky: Částečná uzavírka sil. II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov z důvodu provedení dokončovacích prací: pracovní místo, umístění stavební techniky na komunikaci, úpravy svahů, krajnic, dokončení drenáží, dláždění propustků, dláždění zastávkových zálivů, úpravy skalních výběžků. Práce budou probíhat za příznivého počasí, DIO bude každý den po skončení pracovní doby demontováno.

Úplná uzavírka ulice Třebomyslická v Horažďovicích

Doba uzavírky: do 30. 6. 2020

Rozsah uzavírky: Jde o úplnou uzavírku provozu na silnici III/18614 v obci Horažďovice a úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci – chodníku v ul. Komenského v obci Horažďovice, a to z důvodu realizace stavby s názvem „III/18614 Třebomyslická ulice Horažďovice“.

Uzavírka v Alžbětíně

Doba uzavírky: do 14. 4. 2020

Rozsah uzavírky: Na komunikaci v Alžbětíně jsou prováděny stavební práce kvůli výstavbě nového kruhového objezdu.