Přibližně 10 kilometrů od Pačejova se na stejnojmenném kopci nachází zřícenina kdysi rozsáhlého hradu Prácheň. Dochovány jsou pouze zbytky věží, hradeb a bašt. Kamenný hrad vystavěl v roce 1315 Bavor III. ze Strakonic. V majetku tohoto rodu byl až do konce 15. století, kdy jej získal Půta Švihovský z Rýzmberka. Od roku 1558 je hrad pustý. Na místě je dnes přírodní rezervace.