Naučná stezka o délce 17 km začíná i končí přímo v Petrovicích u Sušice. Je koncipována tak, aby návštěvníky přivedla zpět k výchozímu místu na návsi. Trasu lemuje pět naučných informačních tabulí, u kterých je možné využít zázemí pro odpočinek a relaxaci. Hlavním lákadlem trasy jsou však dvě středověká důlní díla, kde se v dávných dobách zlato těžilo – Jírova jáma v blízkosti Dolejšího Těšova u Hartmanic a rozsáhlé zbytky důlního díla nad Dolejším Těšovem v délce zhruba 500 metrů. Šachty a propadliny připomínají těžbu ze 14. a 15. století. Dosud známá hloubka podzemních prostor je asi 70 metrů, důl je přibližně do poloviny zatopen vodou.