KDY: po domluvě
KDE: Strašín
ZA KOLIK: neuvedeno

Vstupní otvor jeskyně je 6 metrů široký a 1,6 metrů vysoký a ústí do hlavní prostory jeskyně. Síň se svažuje k severu, kde je v nejhlubším místě podzemní jezírko. Původ vody v jeskyni zůstává dodnes záhadou, dosavadní pokusy zjistit, odkud přitéká, skončily nezdarem. Pozoruhodností jeskyně jsou velmi dobře vyvinuté mísovité a hrncovité prohlubně ve stropu. Tyto tvary jsou ukázkou koroze způsobené kondenzovanou vodou a k jejich vývoji v určité míře dochází i v současné době. Jestliže hladina jezírka stoupne a voda zatopí spodní části jeskyně, v prohlubních se uzavřou vzduchové kapsy, odpařovaná voda se sráží na stěnách prohlubní, koroduje je, a celý útvar se tak prohlubuje. Vchod do jeskyně byl uměle rozšířen při těžbě limonitu (do roku 1936), který tvoří část jeskynních sedimentů. Jeskyně je také významným zimovištěm teplomilných druhů netopýrů.
K jeskyni se dostanete autem, také sem vede z Javorníka trasa žluté turistické značky (10 km). Od Kašperských Hor k jeskyni vede trasa zelené značky (asi 10 km). Pokud se chcete podívat opravdu všude, vezměte si vhodné oblečení a pevné boty.