Voda je živel kapalný, zanořující se a znovu se vynořující, měnící podobu, tvar i skupenství před lidskými zraky, přechází v tuhý led i těkavé vodní páry. Výstavu s názvem Voda / Proměny obrazu živlu v českém umění 19. – 21. století, kterou připravily kurátorky Šárka Leubnerová a Lucie Šiklová, bude v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech k vidění od 19. prosince.