Počet návštěvníků je omezen, a tak je nutné provést předem rezervaci na pokladně v Masných krámech nebo na tel. 377 908 535. Návštěvníky provede spoluautor a kurátor výstavy Petr Jindra.

Plzeňská madona je po staletí nejuctívanějším uměleckým dílem v Plzni. Výstava Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh ji představuje v širokých náboženských a kulturněhistorických souvislostech jako prototyp madon krásného slohu, který vznikl v prostředí pražské katedrální hutě Petra Parléře v úzkém provázání s náboženskou, politickou a kulturní situací závěru vlády Karla IV. a počátku vlády Václava IV.