V sobotu 30. listopadu od 9 do 18 hodin se koná den otevřených dveří v jezuitském refektáři v Klatovech. Ráno budou mít přednášky dva profesoři Karlovy univerzity Jan Royt a Petr Čornej, jenž představí i svoji nejnovější knihu věnovanou husitskému válečníkovi Janu Žižkovi. V sobotu odpoledne vystoupí hudební soubory a orchestry Základní umělecké školy Josefa Kličky, představí se výtvarné dílny Městské knihovny Klatovy a další. V tento den budou zdarma otevřeny i klatovské katakomby a  pavilon skla.