Závislost na obrazovkách:

| Video: Youtube

Jak dlouho má (a může) být dítě na telefonu? Právě tato otázka rezonuje poslední roky společností nejen laickou, ale také odbornou. Rodiče řeší vznikající závislosti a jak jí děti zbavit, lékaři zase upozorňují na problematické změny ve vývoji mozku. Na ty poukázala například studie vědců Dětské nemocnice v Cincinnati.

Věnovala se dětem ve věku 3 až 5 let. Děti nadměrně vystavené obrazovkám měly rozvinutější oblast pro zpracování vizuálních vjemů. Došlo u nich ale ke zhoršení jazykových, sociálních a motorických schopností.

Vědci proto doporučují čas na mobilu u malých dětí omezit a kontrolovat sledovaný obsah.

Pohádka třikrát jinak

Studie mozkové konektivity pod vedením Johna Huttona z roku 2018 přišla se zajímavým experimentem. Vědci skupině dětí představili stejný příběh ve třech podobách – ve formě audio pohádky, jako kreslenou knihu a nakonec jako animovaný film.

Porovnávala zapojení mozkových center a také schopnost dětí příběh interpretovat. Nejsilnější a nejvyrovnanější zapojení mozkových center pozorovali vědci při čtení knihy. Naopak animovaný film poskytoval pouze omezenou vizuální stimulaci a propojení mozkových center bylo nejslabší.

Další studie publikovaná ve vědeckém časopisu Neuroimage poukazuje na negativní vliv obrazovek na rozhodovací funkce, paměť a pozornost. 

Kluci hrají hry, dívky komunikují

Studie ABCD - největší dlouhodobá studie vývoje mozku dospívajících v USA - porovnala efekty hraní videoher a trávení času na sociálních sítích. Hraní videoher se dle jejích dat věnují více chlapci, zatímco děvčata upřednostňují sociální sítě a online chatování.

U hraní videoher vědci pozorovali zlepšení schopnosti řešit problémy, sociální sítě měly na děti efekt opačný. I tato studie však poukazuje na negativní dopady času strávěného u obrazovek. Řadí mezi ně zhoršené známky, menší počet blízkých přátel, problémy se spánkem, chováním nebo zhoršení poruchy pozornosti.


Nahrává se anketa ...

Digitální amnézie

Pro způsob, jakým technologie ovlivňují fungování našeho mozku, se vžil termín digitální amnézie. „Nepamatujeme si informace samotné, ale to, kde je najít. A vyhledávače nám s tím velmi zdatně pomáhají. Důsledkem je Google efekt neboli digitální amnézie. Vlastní paměť v podstatě nepotřebujeme, technologie si vše pamatují za nás,“ vysvětluje doktorka Lenka Svobodová pro portál Šance dětem.

A to vše začíná dnes již v raném věku, který je pro vývoj mozku kritický.

„Ve dvou a třech letech má mozek dítěte dvakrát více nervových spojů než dospělý člověk, proto musí být co nejvíce a různorodě stimulován," popisuje Lenka Svobodová.

„Naprosto nezastupitelnou roli mají obrázkové knihy, říkanky, písničky a vyprávění. K rozvíjení logického myšlení jsou důležité napodobovací hry. Děti potřebují zaměstnat co nejvíce smyslů současně, hrát si, objevovat i dělat chyby. Ale v reálném světě. Obrazovky jim s tím nepomohou. Zvláště v oblasti rozvoje jemné a hrubé motoriky,“ uzavírá.

Jak dlouho tedy může být dítě na mobilu?

Do kontrastu vědeckým studiím však vstupuje jedno velké ‚ale‘. Technologie jsou všudypřítomné a pro mnoho rodičů není reálné obrazovky dětem zcela zakázat.

Časopis Pediatrie pro praxi v přehledovém článku Technologie a děti doporučuje zcela vynechat obrazovky u dětí do dvou let. U dětí do pěti let poté doporučuje omezit čas na jednu hodinu denně, pod dohledem rodiče. Náplní času na telefonu by přitom měly být edukativní programy. Zcela nevhodná jsou videa s rychlými střihy.

Tipy, jak omezit čas u obrazovek:

  1. Omezte obrazovky na pozadí – Zapnutá televize, kterou vlastně nikdo nesleduje. I když se na ni dítě přímo nedívá, snadno mu narušuje a strhává pozornost a vytváří tak nezdravé návyky.
  2. V ložnici se spí – Telefony ani další obrazovky nepatří do ložnice. Herní konzole by měly být umístěny ve společných prostorách, kde rodič lépe kontroluje jejich užívání.
  3. Jídlo offline – U snídaně, oběda a večeře nepoužívejte mobily ani tablety, vypněte televizi.
  4. Společný čas – Čas s technologiemi se dá využít kvalitně. Zajímejte se, co dítě sleduje, co hraje. Sedněte si k němu a přidejte se, mluvte o sledovaném obsahu. Přenesete tak online svět do reality.
  5. Vyrazte ven – Telefony, tablety a televize nabízejí snadný únik z nudy. Vydejte se s dětmi místo sezení doma na procházku nebo výlet. Pohyb na čerstvém vzduchu zlepšuje fyzickou i psychickou kondici. Telefony nechte doma.

Se školáky hledejte kompromis

U dětí starších šesti let doporučují technologie nezakazovat, ale společně s dětmi hledat rozumný kompromis jejich užívání. A to tak, aby čas u obrazovek neomezoval zdravý životní styl dítěte a rodiny. U dětí i dospělých se nedoporučuje využívat jakékoliv obrazovky s modrým světlem později, než 60 minut před časem spánku.

Hranice závislosti

Závislost na telefonu může zhoršit kvalitu života celé rodiny. Hranice závislosti se však v dnešní době, kdy moderní technologie děti používají často i ve školách či doma ke studiu, hledá rodičům těžko. Rodiče by měli zpozornět, když děti u obrazovek tráví 4 a více hodin denně. Důležité proto je již u školáků nastavit hranice užívání a zapojit rodičovskou kontrolu.

„Pokud má dítě kromě virtuálního světa i běžné sociální vztahy a kamarády, je schopno normálně komunikovat, jde se každý den provětrat ven, hýbe se a zdravě jí, rodiče se většinou nemusejí obávat. Rozhodující je, zda aktivity spojené s informačními technologiemi zdravě kompenzuje,“ uklidňuje ovšem přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michal Miovský na portále Šance dětem.

Video deficit u dětí:

Aplikace dítě kontrolují za vás, ale…

Na potřebu rodičovské kontroly nadužívání technologií myslí dnes výrobci většiny dostupných zařízení. Kontrolovat čas a obsah, ke kterému se dítě dostane, můžete pomocí routeru, vyhledávačů i operačního systému telefonu.

„Renomované společnosti vyvíjejí tyto aplikace tak, aby zároveň respektovaly soukromí dětí. Takže sice například zjistíte, s kým si píší, ale nemůžete vidět obsah vzkazů, pokud vám je samy neukážou,“ vysvětlují na webu internetového magazínu společnosti Eset Dvojklik.cz.

Aplikace pro rodičovskou kontrolu v telefonech navíc často nabízejí možnost GPS lokace.

Stále však platí, že nejdůležitějším prvkem zabezpečení je otevřená komunikace s dítětem. I ty nejlepší systémy může dítě nakonec obejít, bude-li mít pocit, že je rodičem kontrolováno příliš a nemůže mu důvěřovat.