K facce rodiče přistupují spíše výjimečněZdroj: Deník.cz

I když 84 procent respondentů dotazníku „Děti a rodiče“ připouští, že tělesný trest může být za určitých okolností výchovný, jen desetina z nich vztahuje ruku na své potomky běžně. Většina rodičů tvrdí, že se k nim uchyluje jen výjimečně, 30 procent pak své ratolesti fyzicky netrestá vůbec.

Co je dovoleno rodiči, nemělo by být dovoleno učiteli. Přes 60 procent dotazovaných nesouhlasí s tím, aby se tělesné tresty vrátily do škol. O prospěšnosti bití ukazovátkem nepochybuje pouze pět procent oslovených.

Spánková Antropoložka Lenka Medvecová Tinková
Expertka na spánek Lenka Medvecová Tinková: Nervózní rodič dítě neuspí

A do jakého věku má smysl děti trestat? I když psychologové rodiče od pohlavků či naplácání odrazují, podle 34 procent účastníků ankety je lze uštědřit i u 15letému adolescentovi. Čtvrtina rodičů je naopak netoleruje ani u batolat.