Několikatýdenní speciál Prezidentský souboj Deníku (PSD) nabídne odpovědi zájemců o Pražský hrad na důležité otázky dnešní doby v psané i audiovizuální podobě. Oslovili jsme devatenáct mužů a žen, kteří proklamovali svůj zájem účastnit se prezidentské volby. Na reakci na každou z otázek dostali kandidáti třicet vteřin. Odpovědi poslalo devět z nich, přičemž Andrej Babiš se odmítl v této fázi do Prezidentského souboje Deníku zapojit. Reakce na první dvě otázky si můžete poslechnout nebo přečíst níže v článku.

1. Je členství v předlistopadové KSČ překážkou pro výkon prezidentské funkce? Proč ano, či ne? (řazení kandidátů je náhodné)

Do volby hlavy státu zbývají už jen dva měsíce. V úterý do 16.00 hodin všichni, kteří usilují o prezidentský úřad a hlasy voličů, musejí odevzdat na ministerstvu vnitra petiční archy. A na nich nejméně padesát tisíc podpisů občanů, deseti senátorů nebo dvaceti poslanců.

O definitivní sestavě bude po kontrole podpisů jasno 25. listopadu. A začne horká část kampaně. Lidé se v přímé volbě, která je v českém právním řádu od roku 2012, budou rozhodovat na základě zkušeností s danými osobnostmi, ale také mediálních výstupů. Lidé, kteří jsou na politické scéně už nějaký ten rok, jako Andrej Babiš nebo Pavel Fischer a Marek Hilšer, to mají snazší, protože jsou nejen veřejnosti známí, ale také čitelní. Ostatní jsou třeba proslulí ve své komunitě, třeba Danuše Nerudová a Tomáš Zima v univerzitním prostředí, ale za zdmi rektorátů už méně.

2. Podporujete manželství stejnopohlavních párů a jejich právo na adopci dětí? (řazení kandidátů je náhodné)

Další adepti jsou zase spojeni s konkrétní náplní práce, například Josef Středula s funkcí odborového předáka nebo Karel Janeček s počítačovým byznysem. Pro ně bude náročnější přesvědčit voliče, že jsou schopni z této škatulky vystoupit a být tu pro všechny. To znamená pro antikomunisty i bývalé komunisty, pro příznivce klasické rodiny i pro komunitu LGBTQ. Pro vysokoškoláky i lidi se základním vzděláním, bohaté i bezdomovce. A při tom všem nikdo z nich nesmí ztratit tvář, neboť tím by přišel o svoji individuální přitažlivost a výjimečnost.

Seznam devatenácti můžů a žen, kteří proklamovali svůj zájem účastnit se prezidentské volby:

Karel Diviš

Věk: 46 let
Povolání: podnikatel v IT, bývalý sportovní reportér
Navrhující strana: občanský kandidát, má podpisy více než šedesáti tisíc lidí
Není příznivcem extremistických stran typu komunismu nebo fašismu, ať už se jmenují jakkoli. Jednoznačně podporuje členství ČR v Evropské unii.

ODPOVĚDI:

1. Pro mě členství v předlistopadové KSČ překážkou pro výkon prezidentské funkce rozhodně je. Chceme se skutečně pět let zabývat tím, zda byl někdo komunista, estébák nebo rozvědčík? Já si myslím, že je čas na změnu. A že to musí vzít do rukou lidé, kteří nejsou touto komunistickou minulostí jakkoliv zatíženi.

2. Já jsem tolerantní a otevřený člověk, takže co se týká manželství pro všechny a adopce dětí stejnopohlavními páry, tak s tím nemám absolutně žádný problém. Respektuji orientaci každého člověka. A co se týká dětí, tak si myslím, že je nejdůležitější, aby se měly dobře a aby je rodiče měli rádi, ať už jsou jakéhokoliv pohlaví.

Kateřina Perknerová
Komunistu nebrat, gaye a lesby ano

Pavel Fischer

Věk: 57 let
Povolání: senátor, bývalý diplomat
Navrhující strana: podporuje ho koalice Spolu (má podpisy dvaceti poslanců a třiceti čtyř senátorů)
Má blízko ke katolickému konzervativismu. Patřil k nejvýraznějším kritikům prezidenta Miloše Zemana. Ostře se vymezoval proti agresivní ruské politice.

ODPOVĚDI:

1. Každý, kdo byl členem KSČ před rokem 89, se účastnil režimu, který byl zločinný, protiprávní. Měl podíl na tom, co se tady u nás dělo. Dneska, více než třicet let od pádu komunismu u nás, už bude slušet České republice, aby na Hradě seděl někdo, kdo členem téhle zločinné organizace nebyl.

2. Moje osobní přesvědčení je, že manželství, to je, muž, žena a děti. Ale respektuji zákony České republiky, a pokud se parlament usnese, poté, co tady ta otázka projde celospolečenskou debatou, na tom, že se mají nejenom dorovnat práva stejnopohlavních párů, ale ještě případně upravovat další věci, jako prezident bych tomu nestál v cestě. Prezident má respektovat vůli parlamentu, to znamená nemá mít vlastní nápady na zákony.

Zdroj: Deník

Marek Hilšer

Věk: 46 let
Povolání: senátor, lékař
Navrhující strana: občanský kandidát
Zkušenost z prezidentské kampaně už má z roku 2018. Tehdy skončil pátý s půlmilionem hlasů. Před touto zkušeností se věnoval nejenom výzkumu mozkových nádorů a nových způsobů léčby rakoviny, ale také projevům občanské aktivity.

ODPOVĚDI:

1. Členství v předlistopadové Komunistické straně Československa je otázkou svědomí, zákon to neřeší. Máme dokonce obžalovaného kandidáta.
Komunisté pomáhali udržovat totalitní režim. Pro kandidáta je to hendikep. Navíc zbytečně rozděluje voliče.

2. Ano, podporuji. Jsem zastáncem rovnosti. Právo na soukromý a rodinný život zaručuje Listina základních práv a svobod. Zrovnoprávnění sňatků osob stejného pohlaví vyřeší i problém adopcí. Jde přece také o práva dětí, které v těchto rodinách vyrůstají.

Kandidáti na prezidenta
Přehled kandidátů na prezidenta: Tři ženy, šestnáct mužů. Politici i akademici

Karel Janeček

Věk: 49 let
Povolání: podnikatel
Navrhující strana: občanský kandidát
Časopis Forbes zařadil v roce 2021 Karla Janečka na 91. místo seznamu nejbohatších Čechů s majetkem kolem tří miliard korun.

ODPOVĚDI:

1. Není formální překážkou, ale pro mnohé lidi včetně mě je to překážka z principiálního a symbolického pohledu. Prezident musí být nejvyšším morálním příkladem a mít naprosto čistou minulost. Kandidáti by měli ale také být hodnoceni na základě toho, co již pro společnost udělali. Důležité jsou jejich vize a promyšlené strategie, jak mimo jiné pomoci obnově naší země. Prezident musí pomoci sjednotit až drasticky rozdělenou společnost a umět vést lidi k pochopení, že naše rozdílnost je bohatstvím naší civilizace.

2. Každé dvě osoby musí mít stejná práva si zákonně definovat svůj vztah. Nikdo nesmí být diskriminován. Dovedu ovšem pochopit tradičně smýšlející lidi, podle nichž by slovo manželství mělo být vyhrazeno pouze pro vztah muže a ženy. Jsem proto otevřený diskusi, že jinak právně ekvivalentní vztah by se mohl nazývat jinak. Co se týče adopcí, nejsem odborník na psychologický vývoj dětí, ale věřím, že dítěti je lépe u dvou maminek nebo tatínků než v dětském domově.

Petr Pavel (vlevo) a Andrej Babiš.
Volební model Deníku: V boji o Hrad vede Pavel před Babišem. Posiluje i Nerudová

Danuše Nerudová

Věk: 43 let
Povolání: vysokoškolská profesorka, bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně
Navrhující strana: občanská kandidátka, podporuje ji koalice Spolu (má 82 tisíc podpisů občanů)
Je expertkou na daňové systémy v EU a do povědomí veřejnosti se dostala jako předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody. Nerudová se zasazuje o reálné narovnání příležitostí pro muže a ženy, ať už se to týká platových a kariérních podmínek, či péče o děti.

ODPOVĚDI:

1. To je především otázka na voliče a prezidentské kandidáty, kterých se to týká. Já si u nohy žádnou kouli z minulosti netáhnu. Ve své kampani bych se ráda zaměřovala na řešení budoucnosti.

2. Láska je láska. Podporuji jak manželství pro všechny, tak podporuji i adopci dětí. Proč? Protože to neomezuje nikomu jinému právo. Láska je jenom jedna. Rodičovskou lásku nejde ničím nahradit. A je úplně jedno, jestli tu rodičovskou lásku poskytují dva muži, dvě ženy, nebo muž a žena.

Petr Pavel

Věk: 61 let
Povolání: generál ve výslužbě, bývalý náčelník Generálního štábu AČR a předseda Vojenského výboru NATO
Navrhující strana: občanský kandidát, podporuje ho koalice Spolu (má 81 tisíc podpisů)
rozhovoru pro Deník uvedl, že v současné ekonomické situaci by nebyl pro nákup drahých amerických stíhaček F16, ale spíš by se přiklonil ke švédským gripenům. Nedal by vyznamenání bratrům Mašínovým.

ODPOVĚDI:

1. Samotné členství překážkou není. Rozhodující by měly být skutečné činy, tedy co člověk pro naši zemi opravdu udělal, a zkušenosti, které jí může nabídnout při řešení dnešních problémů. Pokud jde o mě, tak jsem prošel mnoha krizemi doma i v zahraničí, na bojišti i v NATO. Co se týče mého čtyřletého členství v KSČ, byla to chyba, z níž jsem se poučil, a uvědomil si, co nechci: žít v nesvobodě a zemi, kde pravidla vyhovují režimu, nikoli občanům.

2. Ano, podporuji. Jsem toho názoru, že všichni lidé by měli mít stejná práva bez ohledu na svou orientaci, není to důvod někoho diskriminovat. I státy v západní Evropě manželství pro všechny podporují, včetně Francie, Rakouska či Španělska. Při adopcích je rozhodující dítě. Když si srovnám kvalitu života dítěte bez rodiny v domově a kvalitu života dítěte ve stabilním prostředí s milujícími rodiči, nehraje roli, jakého jsou pohlaví.

Denisa Rohanová

Věk: 47 let
Povolání: prezidentka České asociace povinných
Navrhující strana: občanský kandidát, má podpisy poslanců z minulého volebního období
Zaměřuje se na pomoc lidem, kteří se ocitli v insolvenci a mají problémy se splácením dluhů. Podílela se na sestavení seznamu nezabavitelných věcí v exukučním řádu. Zasazuje se o zavedení územní působnosti exekutorů.

ODPOVĚDI:

1. Je otázkou svědomí a charakteru každého prezidentského kandidáta, jak se se svou minulostí vypořádá. O všem stejně rozhodne ve finále volič svým hlasem. Nikdo jiný. Pro mě je mnohem podstatnější budoucnost – lidí a našeho národa – a ta se dá budovat pouze činy a důvěrou.

2. Neřešme změnu názvu pro manželství. Řešme to, aby tyto páry po sobě mohly dědit, měly právo na informace o svém zdravotním stavu a mohly adoptovat děti svých partnerů v případě, že se něco stane. Podstatnou otázkou adopcí zůstává také přístup ostatních dětí k dětem těchto párů tak, aby tyto děti nebyly šikanovány. A to je v tuto chvíli otázka pro celou naši společnost.

O prezidentovi České republiky rozhodne druhé kolo. Utkají se v něm Andrej Babiš (vlevo) a Petr Pavel.
Druhé kolo prezidentských voleb: Jak volit, termín, novinky o Pavlovi a Babišovi

Josef Středula

Věk: 54 let
Povolání: předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Navrhující strana: občanský kandidát s podporou ČSSD (má padesát tisíc podpisů lidí a možná i senátorů)
Jako tvrdý odborový vyjednavač prosazoval vyšší mzdy pro zaměstnance, růst minimální mzdy a obecně lepší pracovní podmínky. Ačkoliv odbory měly vždy blízko k ČSSD, Středula se nikdy politicky neangažoval. 

ODPOVĚDI:

1. Pro mě je jednoznačně překážkou, byl jsem ten, který je z fabriky v 90. letech vyhazoval a nevidím žádný důvod, aby po třiceti letech s naprostým klidem kandidovali na hlavu státu.

2. Myslím si jednoznačně, že bychom měli těmto párům umožnit, aby mohly vstoupit do manželství. Nevidím žádný důvod, který by byl proti. A to, jakým způsobem se vede diskuse, je nedůstojné, nedůstojné 21. století. A co se týká adopcí, myslím si, že bude vždy lepší, když bude dítě vyrůstat v harmonickém vztahu než naopak.

Tomáš Zima

Věk: 56 let
Povolání: lékař, bývalý rektor Univerzity Karlovy
Navrhující strana: má třináct podpisů senátorů
Stál u zrodu projektu Česko! A jak dál?, s nímž objížděl republiku a spolu s odborníky na různá témata pořádal setkání s občany. Přesto se do obecného povědomí nejvíc zapsal jako jeden z jedenácti osobností alékařů, kteří kritizovali přísná proticovidová opatření.

ODPOVĚDI:

1. Každý volič musí sám posoudit, co jednotlivý prezidentský kandidát ve svém životě dokázal, jaký byl jeho přínos pro život v naší zemi a jaká je jeho vize, jak naši zemi úspěšně rozvíjet.

2. Partnerství nebo manželství stejnopohlavních párů má mít stejná práva a povinnosti jako klasické manželství. V případě adopce dětí je třeba dbát vždy na ochranu práv dítěte a jeho blaho.