Po příjezdu hasičských jednotek ze střechy šlehaly plameny a část krytiny byla dole.

„Protože to byla eternitová krytina, začalo to střílet, takže nejdřív jsme museli zamezit šíření požáru. V době našeho příjezdu se už v objektu jeho obyvatelé nenacházeli. Pak jsme vypnuli elektrický proud, vynesli propanbutanové lahve a hořlaviny,“ uvedl velitel zásahu Karel Štěpán.

Hasiči museli použít automobilového žebříku, ze kterého jeden proud odkrýval střešní krytinu, aby se dostal k ohnisku požáru.

„Hořelo na půdě a příčina vzniku požáru je zatím v šetření,“ dodal Štěpán.