„V letošním roce je větší sucho než loňský rok a tedy i riziko požáru je vyšší,“ upozornila krajská mluvčí hasičů Blanka Nechvátalová. Dodala, že zákon o požární ochraně hovoří jasně: všichni občané si musí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou (na rozdíl od „běžných“ lidí) povinny pálení „čarodějnických“ ohňů - včetně přijatých protipožárních opatření - předem hasičům oznámit.

Další info>>