„Hořely dva na sebe navazující objekty patřící soukromé společnosti. Požár zasáhl střechu a první patro. Vzhledem k tomu, že objekty jsou opuštěné a jsou určeny ke zbourání, nevznikla žádná škoda,“ informoval Deník hasičský vyšetřovatel Petr Papoušek a dodal, že příčinou požáru byla nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm. „Šetřením bylo zjištěno, že v objektu tři nezletilé osoby kouřily cigarety. A právě jejich nedbalostním jednáním došlo ke vznícení,“ upřesnila Dana Ladmanová z klatovské policie. Podle informací Deníku mají požár na svědomí kluci z měcholupského dětského domova se školou, jimž ještě není ani patnáct let.