Nejprve zasahovali ve Žlíbku pod hradem nedaleko Kašperských Hor. Na likvidaci požáru louky se tam podíleli profesionální hasiči ze Sušice a dobrovolné jednotky z Kašperských Hor a Strašína. „V Horažďovicích se vymknulo kontrole pálení trávy na louce, požár se rozšířil na plochu cca 40x50 metrů. Na likvidaci požáru se podílely místní jednotky HZS a SDH. Za Luby ve směru na Lomec za bývalým JZD hasiči z Klatov zlikvidovali dvě ohniska požáru trávy," uvedla krajská mluvčí hasičů Pavla Jakoubková a dodala, že ani v jednom případě žádná škoda nevznikla.