Ještě před příjezdem první jednotky požární ochrany byla většina žáků a zaměstnanců již evakuována a v bezpečí. Hasiči po příjezdu natáhli vedení vody a zahájili průzkum budovy. Po průchodu zakouřenou chodbou zahájili záchranu osob uvězněných v zakouřeném prostoru. Z jedné učebny pomocí vyváděcích masek a z druhé výškovou technikou.

Po skončení cvičení měli studenti besedu s hasiči. „Cvičení bylo součástí projektového týdne, studenti o něm nevěděli. Domluvené bylo pouze s vedením našich profesionálních hasičů. Vše trvalo dvě hodiny. Vyhlásili jsme požární poplach, studenti i vyučující se shromáždili na evakuačních místech. V budově zůstali jen ti, kteří měli instrukci volat z okna o pomoc. Hasiči je poté pomocí vyváděcích masek vyvedli do bezpečí. Dvě vyučující evakuovali po žebříku. Po skončení evakuace začala druhá část cvičení. Studenti měli možnost si prohlédnout techniku, hasiči jim vysvětlili, co k čemu slouží a seznámili je s jejich nezáviděníhodnou, náročnou prací," zhodnotil cvičení ředitel gymnázia v Sušici Ivan Kratochvíl. „Cvičení vypadalo věrohodně, zaznamenali jsme několik telefonátů s dotazy co se děje, lidé se ptali, když viděli hasiče," dodal Kratochvíl.

S výsledkem cvičení byl spokojený velitel požární stanice v Sušici Petr Ježek. „Našel bych drobné chybičky, ale v zásadě byla evakuace školy rychlá a velmi dobře organizovaná. K tomu, aby bylo vše i bez těch drobných chybiček, bychom museli takové cvičení dělat každý měsíc," konstatoval Ježek.

Stanislav Vrba, Rostislav Kutěj