Máme začátek jara a s ním úklid zahrad, střihání stromů a pak následné pálení odpadu. Bohužel to někdy končí obrovskými škodami a někdy i zraněním či dokonce ztrátami na životech. V roce 2010 byly v Plzeňském kraji způsobeny škody za 144 000 korun. Jak se vyvarovat případným požárům a na co si dát pozor, jsme se zeptali krajské mluvčí hasičů Aleny Marešové.

Jaké jsou podmínky při pálení hořlavého odpadu u domu nebo chaty?

První podmínkou je, že spalovat hořlavý odpad lidé smějí pouze na vlastním pozemku, a to v dostatečné vzdálenosti od budov a volných skládek palivového dřeva. Samozřejmě spalovat se nesmějí plasty, hořlavé kapaliny a další hořlavý odpad. Pálit odpad může jen osoba starší 18 let, mladší osoby pouze pod dohledem dospělého. Dle zákona o požární ochraně jsou fyzické, právnické či podnikající fyzické osoby při spalování hořlavých látek povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl požár.

Jaké jsou podmínky při spalování hořlavého odpadu ve volném prostranství?

Pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí), zejména pálení většího množství materiálu, je vhodné předem ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje na číslo 950 330 110. Ohniště musí být důkladně ohraničené, oddělené od okolí. Při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky. Ohniště je nutné důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi, s výjimkou hospodářské správy a vyhrazených tábořišť se nesmí spalovat materiál v lese.

Začne jaro, doba dělání ohýnků a opékání vuřtů. Jaké jsou podmínky pro tyto ohýnky v přírodě?

Půda pro ohniště by měla být zbavena všech hořlavých materiálů, včetně kořenů a kořínků. Místo je dobré mít bezpečně odděleno od okolí například kameny nebo pískem. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí pruhem širokým až jeden metr. Musí být nachystán dostatek vody, popřípadě písek či hlína, kdyby se oheň vymkl kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Nesmí se zapomenout ohniště důkladně uhasit vodou, zasypat hlínou a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení.

Jaké jsou postihy za porušení nařízení?

Podle zákona o požární ochraně je striktně zakázáno vypalování porostů a trávy. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 korun, právnické osobě a podnikající fyzické osobě mohou hasiči udělit pokutu až do výše 500 000 korun.

Čeho se při pálení odpadu vyvarovat? Na co si dát pozor?

Lidé by měli dělat jen takový táborák, který dokáží zvládnout. Nerozdělávat oheň při silném větru. Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívat vysoce hořlavé látky, jako například benzín, naftu či líh. Oheň po celou dobu pozorně hlídat, aby se nevymkl kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.