Čeští zemědělci mají existenční problémy. Výkupní ceny mléka, hovězího i vepřového masa neustále klesají.

Jednou z významných příčin současného stavu v zemědělství je krize ve výrobě mléka. Ta může způsobit brzkou likvidaci chovu dojnic na okrese.
„Došlo k razantnímu snížení výkupní ceny mléka pro prvovýrobce v průměru na 6,30 Kč za jeden litr mléka. Tato cena nepokrývá ani 69% našich vynaložených nákladů,“ říká ředitelka Okresní agrární komory v Klatovech Jiřina Jandová.

Přitom prý tak nízká cena za litr mléka není konečná.

„Podle sdělení mlékáren je tendence dalšího snižování cen. Hrozí dokonce, že některé mléko nebude od zemědělců vůbec odebráno,“ pokračuje Jandová.
V současné době dostávají farmáři nejnižší cenu za mléko z celé EU. V porovnání s Německem v průměru o 1,5 Kč/1 l méně.

„Pokud nebude tato situace rychle řešena, tak hrozí v letošním roce likvidace chovu dojnic, což by znamenalo nevratný proces. Tato situace by způsobila ztrátu pracovních míst v prvovýrobě a i u společností, které jsou napojeny na chov krav jako dodavatelé, nebo odběratelé,“ doplnila informace Jandová.

„Nejsme se situací spokojeni. Na chovu dobytka proděláváme nemalé částky. Jsme přesvědčeni o tom, že stát současnou tíživou situaci v zemědělství řešit nechce. My se budeme snažit toto kritické období nějakým způsobem přečkat. Zatím snižovat stavy dobytka nebudeme. Uvidíme však, co bude dál a jak to dlouho vydržíme,“ říká předseda Rolnického družstva Dolany Josef Balín.

Tlak řetězců krizi vážně prohlubuje

„ České mlékárny jen obtížně čelí tlaku řetězců. V minulosti jim stačilo přenést ho na zemědělce a snížit jim výkupní cenu mléka. I když cena zemědělských výrobků klesala, cena mléka rostla. Například v listopadu 2008 proti lednu 2007 se cena mléka snížila u zemědělců na 91 %, cena mlékáren na polotučné mléko trvanlivé se na 107% zvýšila. Podíl zemědělců na výsledné ceně mléka pro spotřebitele dlouhodobě klesá. Zatímco v roce 1997 byl podíl 63%, za leden – listopad 50%. Naproti podíl obchodníků se zvyšuje. Aby české mlékárny uspěly, jsou nuceny snížit cenu jakýmkoliv způsobem, a tak navrhují zemědělcům nákup určitého množství mléka za cenu sušeného mléka až 4 Kč/1 l, případně vypovídají smlouvy. Sází při tom na fakt, že zemědělci nejsou schopni prodat svoje mléko jinam. Bez ohledu na pokles cen výchozí suroviny se u nás zvyšuje marže obchodu. Například u másla činila v r. 2003 marže 13,6% , v roce 2008 již byla 34,3 %. U polotučného mléka v roce 2003 byla marže 5,9%, nyní je již na 35,1%. Můžeme konstatovat, že i v období krize, která postihuje producenty i zpracovatele, se důsledky krize obchodníků netýkají,“ informovala ředitelka OAK Jandová.