Město Horažďovice stále hledá nájemce nebo kupce pro rozsáhlý výrobní areál, kde do konce roku 2009 působila dvanáct let německá firma Grammer, která závod opustila z důvodů stěhování výroby a bez práce tak zůstalo zhruba 350 lidí.

Grammer, který produkuje automobilové doplňky, investoval do modernizace areálu 25 milionů korun a postavil tam mimo jiné halu za 20 milionů korun a vývařovnu jídel. Na město vše po ukončení výroby převedl zdarma. Areál osiřel. Město Horažďovice dostalo různé nabídky od tamních, většinou menších firem, ale i podniků z širšího okolí a také z Prahy. Žádný z nich ale negarantoval vyšší zaměstnanost. Zpravidla šlo o záměry zřízení skladů.

„V září loňského roku pronajalo bývalé vedení města areál švýcarské firmě, která tam chtěla vyrábět obaly na nápoje s reklamním potiskem. To se ale nevydařilo. Firma ukázala, že není pro město spolehlivým partnerem. Nesplnila nic z uzavřených dohod. Proto tato firma dostala v letošním roce výpověď a v květnu areál opustila s dluhy za energie, které dnes vymáháme právní cestou,“ informoval starosta města Karel Zrůbek.

Areál dnes Horažďovice nabízí k pronájmu. „V Horažďovicích nemáme žádný jiný areál, do kterého bychom mohli v případě, že by se objevil nějaký velký investor, jeho činnost umístit. Proto je shoda současného vedení města v tom, že objekt budeme prozatím pronajímat. Pokud se objeví firma, která prokáže, že má skutečně v úmyslu svoji činnost v Horažďovicích rozvíjet a že nabídne dostatek pracovních míst pro naše občany, budeme uvažovat o případném prodeji. Nyní ale nabízíme výhodné podmínky pronájmu. Nelze vyloučit, že areál budeme pronajímat i po částech,“ dodal Zrůbek.

Město chce situaci řešit co nejrychleji. „Údržba budov, správa celého objektu a hlídání jsou pro město hodně finančně náročné. Přesto právě díky těmto investicím města je areál v dobrém stavu,“ potvrdil místostarosta Horažďovic Jan Buriánek.

Nezaměstnanost v Horažďovicích je aktuálně 7,2 %. „Je tam evidováno k 30. 6. celkem 437 uchazečů o zprostředkování práce. Na jedno volné pracovní místo tam čeká deset nezaměstnaných, což je poměrně vysoké číslo,“ informovala ředitelka úřadu práce v Klatovech Dana Miškovičová. Nezaměstnanost v Horažďovicích byla ale po ukončení činnosti firmy Grammer i na devíti procentech. Další významní zaměstnavatelé v Horažďovicích, jako například škrobárna Lyckeby, Otavské strojírny, Plamet a další nemohou volnou pracovní sílu v takovém rozsahu pojmout. Lidé proto jezdí za prací až do Strakonic, Klatov nebo Sušice.