„Nejčerstvějším argumentem Kubátových, proč by neměla být sklárna otevřena, byly obavy z možného výbuchu,“ dodává podnikatel. „Je to nesmysl, protože všechny podklady zpracovávali odborníci. Hasiči rovněž vydali kladné stanovisko. Hrozba výbuchu je přitom podle zprávy minimální, asi jako když škrtnete sirkou v bytě. Výsledky zprávy ale paní Kubátová zpochybnila,“ říká Hasala.

Od té doby se podnikatel s manžely Kubátovými neshodl na dalším postupu. Hasala je přesvědčen, že se Kubátovi budou neustále odvolávat, až se věc kolem stavebního povolení dostane ke krajskému úřadu. Nápad na otevření sklářského studia, které by návštěvníkům z řad školní mládeže, ale i veřejnosti přiblížilo toto téměř vymírající řemeslo, se zamlouvalo i představitelům města Švihova. I z toho důvodu rozhodli tamní zastupitelé poskytnout Pavlu Hasalovi dosud nevyužívaný městský objekt.

„Sklářské studio by bylo zajímavým oživením nabídky pro turisty,“ domnívá se starosta Švihova Václav Petrus. „Navíc jsme pro tyto prostory marně hledali využití. Sklářství je takovou Popelkou mezi řemesly, byla by škoda jej nechat zaniknout,“ dodává první muž švihovské radnice.

I on jednal dvakrát s manžely Kubátovými. „Pokaždé argumentovali obavami ze zhoršení stavu jejich objektu, který se sklárnou těsně sousedí,“ říká Petrus. Věří, že se spor podaří vyřešit a stavební úřad i přes námitky stavební povolení vydá.

Požádali jsme i manžele Kubátovy o vyjádření, proč nesouhlasí s otevřením sklárny. „Sklářské studio nám nevadí. Argumenty jsme uvedli ve zprávě,“ potvrdil Deníku Vlastimil Kubát a dál s námi nechtěl mluvit. „Když se s Kubátovými nedohodnu, jsem připraven dát věc k soudu a budu požadovat úhradu všech nákladů, které mi zpožděním vznikly,“ uzavírá Hasala.

Ve sklářské huti chce podnikatel, který vystudoval sklářskou průmyslovku a v oboru se pohybuje 30 let, nejen předvádět výrobu skla, ale objekt by měl sloužit i jako prodejna výrobků ze skla a kavárna.