Žáci soutěžili ve florbalu, 6. a 7. třídy v přehazované, 8. a 9. třídy ve volejbalu. Školní družstva se utkala také v atletickém trojboji, ve vybíjené a fotbalu.

Starosta Sušice Petr Mottl předal po skončení soutěží oceněným žákům diplomy a medaile, vítězné škole pak předal putovní pohár.

Letošní ročník opět vyhrála ZŠ Sušice, Lerchova ulice, na druhém místě se umístilo gymnázium a třetí místo patřilo ZŠ T. G. Masaryka.