Velkou odměnou za jejich aktivní činnost je fakt, že letošní XXXII. ročník FUCHS OIL Rally Agropa byl ze strany delegovaných činovníků, novinářů a především pak ze strany soutěžních posádek vyhodnocen jako druhý nejlepší v rámci celého seriálu Mistrovství ČR ve sprintrally.

Nejen pro všechny pořadatele a funkcionáře, ale bezesporu pro celý Pačejov je to obrovský úspěch, který všechny zúčastněné subjekty současně zavazuje. Laťka byla nasazena hodně vysoko a úkolem všech v nastávajícím období bude ji na této úrovni minimálně udržet. Už proto byly zahájeny přípravy na pořádání XXXIII. ročníku FUCHS OIL Rally Agropa, který se pojede v tradičním termínu jako mistrovství ČR ve sprintrally, mistrovství ČR v rally historických automobilů a pohár ČR v rally ve dnech 10. a 11.srpna příštího roku.

Na společné schůzce se v pondělí 21. listopadu sešli v Katovicích zástupci Automotoklubu Pačejov v AČR se členy organizačního výboru FUCHS OIL Rally Agropa, zástupci městských a obecních úřadů, s nimiž pořadatelé tradičně nebo i nově spolupracují při zajišťování této populární automobilové soutěže.
Organizační výbor poděkoval všem zúčastněným zástupcům městských a obecních úřadů, jichž se průběh letošní rally dotýkal, za jejich vstřícný přístup a podporu. Bez těchto faktorů by nebylo možné naši rally na této úrovni zorganizovat. Za zmínku stojí, že právě na Strakonicku a Blatensku nalézají pořadatelé z AMK Pačejov často větší pochopení, než u obcí ve svém nejbližším okolí.

Právě proto letos zavedly nové technické tratě soutěžní posádky do jižních Čech a nejinak tomu bude i v příštím roce. Pořadatelé chystají další překvapení související s tratí XXXIII. ročníku FUCHS OIL Rally Agropa. Dá se opětovně očekávat start absolutní špičky. To pochopitelně přispěje k vysoké sportovní úrovni soutěže. Diváci se tedy mají tradičně nač těšit.

Tomáš Cihlář