OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN


Termín a místo: venkovní antukové kurty, srpen - říjen 2008 a květen - červen 2009.
Hrací den: pátek 17.30 hodin, lze měnit po dohodě družstev.
Povinnosti družstev: Družstva startují pouze na soupisku potvrzenou OVS Klatovy, registrační průkazy nejsou nutné. Družstvům se doporučuje jednotné oblečení a čísla.
Rozhodčí: deleguje OVS Klatovy, domácí tým hradí odměnu rozhodčího ve výši 130 korun za utkání a cestovné dle směrnic ČVS (cestovné se v místě bydliště neplatí).
Startovné: 300 korun pro družstva tělovýchovných jednot registrovaných u ČSTV, 400 korun pro ostatní družstva.
Termín přihlášení: do 8. srpna 2008 vyplněním písemné přihlášky a zasláním na adresu uvedenou v zápatí.


OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ


Termín a místo: venkovní antukové kurty, srpen - říjen 2008 a květen - červen 2009.
Hrací den: neděle 17.30 hodin, lze měnit po dohodě družstev.
Povinnosti družstev: družstva startují pouze na soupisku potvrzenou OVS Klatovy, registrační průkazy nejsou nutné. Družstvům se doporučuje jednotné oblečení a čísla.
Rozhodčí: deleguje OVS Klatovy, domácí tým hradí odměnu rozhodčího ve výši 130 korun za utkání a cestovné dle směrnic ČVS (cestovné se v místě bydliště neplatí).
Startovné: 300 korun pro družstva tělovýchovných jednot registrovaných u ČSTV, 400 korun pro ostatní družstva.
Termín přihlášení: do 8. srpna 2008 vyplněním písemné přihlášky a zasláním na adresu uvedenou v zápatí.


AVL KLATOVY 2009


Jedná se o řadu otevřených turnajů smíšených družstev hraných na okrese Klatovy. Účast na libovolném počtu turnajů je dobrovolná. Vítěz bude vyhlášen dle šesti nejlepších výsledků z turnajů započtených do Amatérské volejbalové ligy Klatovy 2009, kterých se družstvo zúčastní pod jedním názvem. Podmínky, startovné, termín přihlášení a ceny pro vítěze zajišťuje pořadatel turnaje. Termíny turnajů budou zveřejněny na konci roku 2008.


DALŠÍ INFORMACE


Startovné musí družstva do okresních soutěží uhradit spolu s podáním přihlášky, nejlépe hotově v sekretariátu OVS Klatovy. Úhradu startovného do okresních přeborů lze provést i bezhotovostní platbou na běžný účet PSS Klatovy.
Před zahájením soutěže (před prvním kolem) musí mít všechna družstva potvrzenou soupisku s razítkem OVS Klatovy. Soupisku ve dvou vyhotoveních potvrzuje sekretariát OVS Klatovy.


Soutěže pořádané OVS Klatovy se řídí soutěžním řádem, pravidly a směrnicemi Českého volejbalového svazu, není-li výše stanoveno jinak. Hráčky i hráči startují pouze na potvrzenou soupisku, není nutná registrace u ČVS. Všichni hrají na svoje vlastní nebezpečí.
Vyhlášení výsledků všech kategorií je každoročně plánováno na tradiční říjnový ples volejbalistů. Vyhlášení výsledků sezony 2007/2008 bude v kavárně Kulturního domu Družba v Klatovech v sobotu 18. října.

Luboš Nový

Karel Šot