Potěšila dobrá účast delegátů s hlasem rozhodujícím i pozvaných hostů. Zprávu o činnosti za uplynulé období přednesl předseda Výkonného výboru této největší tělovýchovné organizace v okrese Josef Skála.

Po něm vystoupil Luboš Nový, místopředseda Výkonného výboru, který seznámil přítomné se stavem sportu klatovského okresu. Za velkého potlesku převzali ve slavnostním bodě programu této valné hromady knižní dárek a poděkování zasloužilí funkcionáři – jubilanti tělovýchovného hnutí klatovského regionu.

PŘEHLED OCENĚNÝCH JUBILANTŮ

85 let

Emil Kintzl, TJ Kašperské Hory - Dlouholetý člen Horské služby Šumava, zakladatel „Muzea lyžování na Šumavě“ v Železné Rudě, skvělý lyžař, tělocvikář, trenér, funkcionář, zapálený značkař turistických tras, neúnavný organizátor a účastník mnoha sportovních soutěží a turistických akcí, velký znalec a propagátor malebné Šumavy.

80 let

Jaroslav Dolejší, Sokol Kolinec - V mládí výborný fotbalista, ale především všestranný sportovec, který své zkušenosti předával jako učitel tělocvikář a též jako trenér svým mladým svěřencům. Dlouholetý předseda TJ Sokol Kolinec a také funkcionář okresní tělovýchovy. Jaroslav Dolejší je stále aktivní jako předseda Okresní rady školních sportovních klubů.

80 let

Josef Růžička, Tatran Žel. Ruda - Výborný lyžař – běžec, trenér a organizátor řady významných sportovních akcí. Dlouholetý předseda TJ Tatran Železná Ruda.

75 let

Antonín Beneš, Hory Matky Boží - Dlouholetý předseda této tělovýchovné jednoty a zároveň předseda místního fotbalového oddílu. Především jeho zásluhou se na Horách Matky Boží nejpopulárnější kolektivní hra světa stále hraje.

75 let

Josef Kodym, SK Kovo Strážov - Dlouholetý hospodář SK Kovodružstvo Strážov a duše místního turistického oddílu. Zároveň i dlouholetý funkcionář okresní tělovýchovy. Byl předsedou nejen ekonomické komise, ale i členem Výkonného výboru ČSTV a později i Výkonného výboru Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy (PSS). V současnosti je stále členem revizní komise Pošumavského sportovního sdružení.

75 let

Miloslav Kopa, TJ Tatran Dlouhá Ves - V mládí výborný sportovec – fotbalista a stolní tenista, dlouholetý funkcionář a předseda TJ v Dlouhé Vsi, ale také funkcionář Okresního svazu stolního tenisu Klatovy a OV ČSTV Klatovy, kde pracoval řadu let v komisi výstavby.

75 let

Václav Votýpka, TJ Vřeskovice - Dlouholetý úspěšný trenér a funkcionář TJ Vřeskovice i činovník Okresního i Krajského svazu národní házené.

70 let

Miloš Fiala, TJ Kašperské Hory - Dlouholetý předseda této TJ a také úspěšný trenér a organizátor významných akcí v orientačním běhu krajského i celostátního významu.

70 let

František Rech, Hory Matky Boží - Dlouholetý předseda revizní komise Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy, funkcionář své mateřské TJ Hory Matky Boží.

70 let

Milan Taichman, TJ Spůle - Zakladatel a předseda této vesnické TJ, ve které je hlavní náplní činnosti fotbal. Řadu let pracoval v komisích i ve Výkonném výboru Okresního fotbalového svazu Klatovy.

Mladé klatovské volejbalistky vezou z Příbrami tři body.
Mladé klatovské volejbalistky vezou z Příbrami tři body