Nový systém bodování přinesl skutečně objektivně nejlepšího golfistu v mužské i ženské kategorii. Hodnocen byl průměrný počet brutto ran, longest drive, průměrná délka odpalu, počet zasažených fervejí, počet greenů v regulaci a počet zasažených greenů prvním odpalem na jamkách s parem 3. Pořadí v jednotlivých dovednostech udalo celkový počet bodů, tedy čím nižší výsledek, tím lépe. V mužské kategorii podmínky pro zařazení do tour splnilo 21 hráčů, v kategorii žen 13. Putovní skleněné trofeje jistě již zdobí police v rodinách Šnorových a Müllerových.


Výsledky muži: Milan Šnor 17, Josef Majer 33, František Šťastný 34, Milan Stárek 37, Miloš Svoboda 41.
Výsledky ženy: Jaroslava Müllerová 16, Marie Sládková 19, Hana Majerová 26, Tereza Blažková 32, Ladislava Jindřichová 36.

Martina Košanová