Zeptali jsme se zástupce klatovského sportovně střeleckého klubu a trenéra dětí a mládeže, pana Jiřího Koukala na činnost, historii, současnost a výhledy do budoucnosti sportovní střelby na Klatovsku.

Jaké byly začátky sportovní střelby na Klatovsku?

Začátky sportovní střelby na Klatovsku můžeme hledat v padesátých letech minulého století tehdy ještě pod hlavičkou Svazarmu. Již v té době byla postavena v bývalé cihelně v Lubech dřevěná budova střelnice, kde tehdejší střelci pořádali své závody a soutěže. V sedmdesátých letech byla tato střelnice nahrazena na svou dobu moderní budovou, kde v přízemí byla situována střelnice pro kulovou střelbu z malorážkových zbraní a v poschodí probíhaly tréninky a soutěže ve střelbě ze vzduchových zbraní. Protože se jednalo o budovu Svazarmu, probíhala zde i předvojenská příprava branců před nástupem na vojenskou prezenční službu. Se zánikem organizace Svazarmu po sametové revoluci na činnost této zaniklé organizace navazuje sportovně střelecký klub, který je součástí Českého střeleckého svazu. Klatovští sportovní střelci sváděli tuhé boje o prvenství na okolních závodech pořádaných okolními střeleckými kluby v Plzni, Domažlicích, Sušici a dalšími. Mezi disciplínami, na které se domácí střelci zaměřili, byly především disciplíny olympijského charakteru, a to sportovní pistole 30 + 30 ran, libovolná pistole na 60 ran na vzdálenost 50 metrů, velkorážní revolver 30 + 30 ran, co se týče pistolových disciplín a sportovní malorážka 60 ran vleže, libovolná malorážka 3x20 ran. Ve všech těchto disciplínách se drželi střelci z města pod Černou věží vždy v horní polovině výsledkových listin.

Jaká je současnost klubu?

V současnosti je v klubu registrovaných asi 40 členů. Přestože okolo roku 1995 bylo těch členů více než 100, nastala i taková situace, že se množství členů dostalo pod hranici dvaceti. Já jsem se stal členem klubu v roce 1989 a za dobu jsem prošel několika funkcemi ve výboru. Zároveň jsem absolvoval kurz rozhodčích sportovní střelby a propracoval jsem se na rozhodčího první třídy s pravomocí řídit soutěže první kategorie vypisované Českým střeleckým svazem. Po několika letech jako řádný člen jsem byl zvolen do funkce hospodáře. Vzhledem ke změně pracovní profese mi na tuto funkci nezbýval čas, a proto jsem z ní odstoupil na vlastní žádost. Z dění ve výboru klubu jsem ale nevypadl a byl jsem zvolen do funkce místopředsedy klubu. V té době se členská základna zúžila na necelých 20 členů a začal i úbytek disciplín, kterým se členové klubu věnovali. Na několik let klub upustil od organizování soutěží v puškových disciplínách a úplně se zastavil nábor mladých členů.

Jak se Vám povedlo zastavit úbytek členů?

Ke konci prvního desetiletí nového století jsem opět změnil pracovní zařazení a tím získal o něco více volného času. Po dohodě s výborem klubu jsem v roce 2012 zahájil nábor dětí do kroužku sportovní střelby. Z dřívějších dob zůstaly majetkem klubu vzduchové pušky zn. TAU 200, a to byly počátky výbavy nových mladých střelců. Abych mohl vést střelecký potěr, musel jsem absolvovat kurz trenérů sportovní střelby a stát se odborným trenérem. V prvních letech se do kroužku střelby hlásilo méně dětí, ale i mezi nimi se našly výrazné talenty. Bohužel většina z nich z důvodu i jiných zájmových aktivit činnost v kroužku sportovní střelby ukončila. I tak musím jmenovat Kateřinu Prudíkovou a Pavlínu Bučkovou. Tato dvě děvčata výrazně převyšovala tehdejší osazenstvo střeleckého kroužku. Přestože byla škoda odchodu těchto dvou talentovaných děvčat, mezi dalšími zájemci o sportovní střelbu se objevily nové talenty. Prakticky ihned po odchodu zmiňovaných děvčat vykvetly čtyři nové talenty, a to Jindra Ryneš, Ondra Burghauser, Jakub Turjanica a Jana Jaklová. U prvních dvou jmenovaných nepadá jablko daleko od stromu, protože oba rodiče Jindry Ryneše byli sportovní střelci a otec je stále aktivní. Nyní navíc absolvoval kurz trenérů a vypomáhá mi s prací s dětmi. Také otec Ondry býval kvalitním střelcem z malorážkové pušky.

Jak je to se zájmem dětí o sportovní střelbu?

V prvních letech se počet zájemců pohyboval od 5 do 10 při zahájení sezony, která se kryje se školním rokem. To znamená, že zahajujeme 1. září a prakticky končíme 30. června. Děti starší 14 let trénují i o prázdninách a vyjíždějí také na závody ve střelbě z malorážkové pušky pořádané okolními kluby. Zlom v zájmu o sportovní střelbu nastal se začátkem školního roku 2019/2020, kdy se přihlásilo 26 nových zájemců. Samozřejmě nás tento navýšený zájem o střelbu potěšil a zároveň nás postavil před úkol vyřešit tréninkový harmonogram, protože na střelnici je pouze pět střeleckých stavů. Podle možností dětí jsme vytvořili harmonogram a začínáme s tréninky již od 14.00 hodin a po pěti dětech se střídají tak, že poslední pětice začíná trénovat od 18.00 hodin. Tento cyklus probíhá ve středu a další mladí střelci trénují v pondělí.

A máte vlastně na takto vysoký zájem dostatek zbraní?

Jak už jsem říkal, z předchozí činnosti klubu nám zůstaly vzduchovky TAU 200 v počtu šesti kusů. K tomu jsme dokoupili další tři kusy modernizovaných vzduchovek od stejného výrobce, a to MK 200. Určitě by nám těch devět zbraní nestačilo. Někteří rodiče, ve snaze podpořit výkonnostní růst svých ratolestí, zakoupili kvalitní zbraně od renomovaných evropských firem. Jedná se především o německé výrobce sportovních zbraní WALTER, ANTSCHUTZ, FAINWERKBAU a rakouský STEIER. V dalším nám velmi vypomáhá krajské sdružení Českého střeleckého svazu, které nám dodává střelivo do vzduchových zbraní a současně od nich máme zapůjčeno pět kusů kvalitních tréninkových a soutěžních zbraní. Ani tento počet nám neposkytuje možnost, aby každý zájemce o střelbu měl přidělenou vlastní zbraň. Proto se snažíme, aby měli přidělenu vlastní zbraň ti střelci, kteří prokázali takový nárůst výkonnosti, že přestali při tréninku používat opěrný stojánek a začali střílet ve střeleckém vybavení. To představuje speciální střelecký kabát, střelecký řemen a rukavice. Střelecký řemen je univerzální, ale rukavice a kabát musí střelci padnout. Protože děti v těchto letech rostou celkem výrazně, velikost kabátu je možno upravovat přesazováním knoflíků. Z vlastních zdrojů jsme zakoupili pro začínající střelce dva kabáty v menších velikostech, o které se děti střídají.

Můžete našim čtenářům přiblížit pravidla střelby ze vzduchových zbraní?

Jistě. Soutěže ve střelbě ze vzduchových zbraní probíhají na vzdálenost deset metrů. To je stejné pro všechny disciplíny. Mladší a starší žáci střílejí vleže 30 soutěžních ran v čase 30 minut, dorostenci střílejí 40 soutěžních ran v čase 60 minut. Junioři, juniorky, ženy a muži střílejí 60 soutěžních ran v čase 90 minut. Vzduchové zbraně jsou konstruovány na ráži 4,5 mm a používají se všem dobře známé diabolky. Jako ve všech soutěžích sportovní střelby se používají papírové terče a střílí se po jedné ráně do každého terče. Hodnota jednotlivých zásahů je odstupňována od 10 do jednoho bodu. Desítkovou hodnotu má zásah bodu o průměru 0,5 mm. Jednotlivé zásahy se hodnotí s přesností na 0,1 bodu. Proto má zásah přesného středu hodnotu 10,9 bodu. Toto není již možno přesně vyhodnocovat pouhým okem, a proto nám Krajské sdružení ČSS zapůjčilo vyhodnocovací elektronický přístroj, který dokáže vyhodnocovat zásahy s přesností na 0,1 bodu s rychlostí 10 terčů za 15 sekund. Velmi to zpřesnilo a urychlilo vyhodnocování závodů. Pro zabezpečení vrcholných evropských, světových i českých soutěží se v současnosti používají elektronické terče, které zásah okamžitě vyhodnotí, poté dojde k přenosu na obrazovku monitoru před soutěžícího a zároveň do vyhodnocovacího počítače. Tímto způsobem s vystřelením poslední rány posledního soutěžícího známe celková výsledky celé soutěže.

Mají mladí střelci možnost porovnání svých výsledků s vrstevníky?

Samozřejmě. Bez porovnání výkonnosti by sportovní střelba ztrácela smysl. Vyjíždíme proto na soutěže, které pořádají okolní střelecké kluby, a to v Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Chomutově a Ročově. Po dohodě ve výboru klubu jsme se rozhodli pořádat i vlastní závody. Po náročném hledání vhodných prostor pro pořádání závodů nám vyšli vstříc v obci Dolany, kde nám zapůjčili sál kulturního domu k pořádání těchto soutěží. Velice nás potěšilo, že obec Dolany upustila od požadavku na úhradu nákladů spojených s pronájmem a vytápěním využívaných prostor. Pořádáme proto letos již třetí ročník Klatovského poháru ve střelbě ze vzduchových zbraní. Pohár se skládá ze šesti samostatných závodů, kde každý závod je hodnocen samostatně, a jsou udělovány věcné ceny pro první tři soutěžící v každé z vypsaných kategorií. Pro závod vypisujeme kategorie do dvanácti let, do čtrnácti let a pro začátečníky s oporou. Po závěrečném šestém závodě vyhodnotíme pohár celkově a soutěžící s nejlepším součtem ze čtyř nejlépe hodnocených jednotlivých závodů obdrží hodnotný pohár. Na tyto závody přijíždějí poměřit svou výkonnost mladí střelci z okolních střeleckých klubů. Jedná se především o SSK Stromovka České Budějovice, SSKP Rapid Plzeň, SSK Dukla Plzeň, AVZO Hostouň, SSK Staré Sedlo a další. Zájem o účast na závodech Klatovského poháru se zvyšuje, neboť v celém ročníku 2018/2019 se soutěže zúčastnilo 176 střelců, dosavadní účast na ročníku 2019/2020 je po čtyřech uskutečněných závodech 189 soutěžících.

Jakými výsledky se můžete pochlubit?

Pravidelně od roku 2016 se mladí členové Sportovně střeleckého klubu Klatovy probojovávají do vrcholného závodu celé střelecké sezony, a to je mistrovství České republiky ve střelbě ze vzduchových zbraní. V roce 2016 se do mistrovského závodu probojovali dva naši mladí střelci, a to Pavlína Bučková a Petr Gerberg. V následujícím roce jsme měli jediné zastoupení, a to zásluhou opět Pavlíny Bučkové. Další účast mladých střelců z města karafiátů na mistrovské soutěži následovala v dalším roce 2018. Tento rok se do soutěže probojovalo pět mladých střelců z Klatov. Byli to Jindřich Ryneš, Jakub Turjanica, Ondřej Burghauser, Petr Gerberg a opět Pavlína Bučková. Ani v minulém roce neprobíhal mistrovský závod ve střelbě ze vzduchové pušky mladších a starších žáků bez klatovského zastoupení. Tentokrát se soutěže zúčastnili tito závodníci klatovského střeleckého klubu. Jakub Turjanica, Jindřich Ryneš, Ondřej Burghauser, David Grössl a Jana Jaklová. V této sezoně navíc střelec Klatovského sportovně střeleckého klubu Jakub Turjanica získal titul přeborníka Plzeňského kraje ve střelbě ze vzduchové pušky na 30 ran vleže v kategorii mladších žáků a jeho kolega Jindřich Ryneš obsadil čtvrté místo. Na krajské úrovni vybojovali klatovští mladí střelci hodnotná umístění. V kategorii starších žáků a žákyň do čtrnácti ti let vybojovala Žaneta Ripplová pěkné čtvrté místo a Jindřich Ryneš obsadil šestou příčku.

Jaké máte výhledy do budoucnosti?

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je obtížné říkat, co ještě máme v plánu tento ročník. Ale další budoucnost se bude odvíjet podle zájmu dětí v budoucím školním roce 2020/2021. Pokud budeme předpokládat stejný zájem jako v současné sezoně, budeme muset hledat rozšíření prostorů pro tréninkovou práci. V budově střelnice, kterou v současnosti využíváme, se nachází tzv. malá učebna, za kterou jsou oddělené dvě malé kanceláře. Pokud se nám povede dohoda s městem Klatovy a její správou nemovitostí, mohli bychom oddělující zeď vybourat a vznikl by nám dostatečný prostor pro vybudování dalších pěti tréninkových stanovišť.

Jakou vlastně máte spolupráci s městem Klatovy a místními firmami?

Město Klatovy nám vychází vstříc v dostatečné míře. V uplynulých třech letech podle našich požadavků provedlo zatím ve dvou etapách zateplení tréninkových prostor, a to v první etapě zateplení stropu a podlahy vzduchovkové střelnice a v druhé etapě bylo provedeno zateplení a výměna oken na západní straně střelnice. Máme dohodu, že v letošním roce proběhne třetí etapa a to zateplení východní stěny. Podle požadavků nám částečně poskytují dotace na pořádání závodů. Zároveň město Klatovy je spolupořadatelem závodu „ O pohár starosty města Klatovy“, do kterého poskytuje poháry pro nejlepší účastníky. Dalšími spolupořadateli jsou kromě SSK Klatovy i další firmy.

Zatím jste hovořil pouze o soutěžích v mládežnických kategoriích, jak je to ale v kategorii dospělých?

Pochopitelně kategorii dospělých nemohu vynechat. Přestože četnost soutěží pořádaných klatovským klubem se v posledních letech snížila, a to především vinou slabší účasti, nezavrhli jsme tuto kategorii. Co se týká disciplín olympijského charakteru, pořádáme dva závody v disciplíně sportovní pistole 30 + 30 ran na vzdálenost 25 metrů a jeden závod v disciplíně libovolná pistole 60 ran na vzdálenost 50 metrů. Těchto závodů se zúčastňují střelci z širokého okolí, a to z Domažlic, Plzně, Tachova, Prahy, Strakonic a Českých Budějovic. Obnovili jsme závody v puškových disciplínách a pořádáme závod libovolná malorážka 60 ran. Letos by to měl být třetí obnovený ročník. Co se týče soutěží v mimoolympijských disciplínách, nejvýznamnější pořádaný závod je soutěž „ O pohár starosty města Klatovy“, kde se soutěží ve střelbě ze samopalu vz. 58, pistole ČZ85, BREN 2 a Škorpionu EVO III. Tyto zbraně nám pro soutěž zapůjčuje firma ČZUB. Dalším významným závodem je „Klatovský pohár ve střelbě z velkorážní pušky“. Jedná se o šestikolový pohár, kde je vyhodnocován a honorován každý závod samostatně a na závěr po součtu čtyř nejlépe hodnocených závodů obdrží tři nejlepší v každé kategorii pohár. Soutěží se ve čtyřech kategoriích, a to: zbraně do roku výroby 1945 a jejich repliky, zbraně po roce výroby 1945, zbraně na náboj 7,62x39 a odstřelovací puška. V letošním roce by měl proběhnout již pátý ročník této soutěže. Dále pořádáme soutěže s mysliveckou tématikou, a to myslivecký čtyřboj K4M, soutěž ve střelbě na běžícího kance, soutěž ve střelbě na srnce. Dále pořádáme během roku několik závodů v akční střelbě z krátkých kulových zbraní LOS (lidová obranná střelba). Dále pro držitele zbrojních průkazů organizujeme možnost střelby z vlastních zbraní pod vedením zkušeného instruktora - ve čtvrtek a v neděli v odpoledních hodinách. Podle rozhodnutí policie ČR je střelnice několikrát v roce využívána i pro organizování zkoušek odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu.