Do této vedoucí funkce jí zvolili delegáti odborů SPV okresu Klatovy na své volební valné hromadě, která proběhla zdařile v Klubu seniorů v Klatovech.
Po osmi letech střídá Jana Cihlářová ve vedení této sportovní organizace na Klatovsku Miladu Váňovou ze Sušice. Ta při přebírání malého dárečku a kytičky s poděkováním za její záslužnou činnost ve prospěch sportu pro všechny zavzpomínala na své funkcionářské začátky.

V okresním náčelnictvu Základní tělesné výchovy v Klatovech začala funkcionářsky pracovat již v roce 1962 a na tomto úseku pracuje bez přestávek, řadu let dokonce ve vedoucích funkcích náčelnice a předsedkyně, dosud. A v Pošumavském regionálním centru sport pro všechny Klatovy bude svými zkušenostmi pomáhat těm mladším i nadále, protože společně s J. Cihlářovou, L. Duchoňovou, M. Ištványiovou, M. Lindauerovou, H. Řehákovou, A. Virtovou, K. Šotem a J. Šroubem byla delegáty valné hromady zvolena do devítičlenného výkonného výboru, který je hybnou pákou celé této sportovní organizace.

Ta ve 21 odborech čítá přes 2000 členů, když k největším a nejagilnějším odborům SPV patří TJ Sokol Mochtín, TJ Sušice a SKP Okula Nýrsko. Hodně agilní jsou i menší odbory, mezi které se řadí TJ Sokol Dolany, TJ Sokol Pačejov, TJ Sokol Dlažov, TJ Žihobce, TJ Kolinec a další. Delegáti odborů, ale i hosté, mezi kterými nechyběl předseda Krajské Asociace Sport pro všechny v Plzni Libor Pečenka, vyslechli podrobné zprávy o činnosti i o hospodaření v roce 2008, schválili si bohatý plán sportovních soutěží na rok 2009, zvolili si nejen nový výkonný výbor a novou předsedkyni, ale i delegáty na valnou hromadu KASPV Plzeň a ČASPV Praha.

S velkým zaujetím se také podívali na videoprojekční snímek, který všem připomněl červnovou sportovní událost roku 2008 – Festival sportu pro všechny v Olomouci. Zde startovala i silná okresní výprava cvičenců a sportovců odborů SPV Klatovska, která zde reprezentovala Plzeňský kraj v národních finálových bojích v atletice (Sušice, Mochtín, Pačejov, Nýrsko), halové kopané (Mochtín) a pódiových skladbách (Nýrsko).

Ještě jednou bylo při této příležitosti všem těmto sportovcům, cvičenkám i jejich vedoucím poděkováno za vzornou reprezentaci okresu Klatovy i Plzeňského kraje.

Karel Šot