Zdánlivě se příliš neliší od klasické hry, jenže jistá specifika tu jsou. Stovka je jediná hra, ve které jde skutečně o každou desítku s tím, že klíčová desítka je čtvrtá uhraná protistranou. Dále je to už přece jen vyšší závazek, ke kterému se dospělo nějakou licitací a je zde předpoklad, že hráč hlásící stovku má bohatou zásobu trumfů, takže protistraně jich mnoho nezbývá.

Nejprve se podíváme na hru aktéra, ten to má jednodušší, rozhoduje si o všem sám. Pokud vynáší, což je ve voleném mariáši vždy, v licitovaném jen na místě forhonta, musí se především rozhodnout, jestli hned zbavit protihráče trumfů. To je však doporučeníhodné pouze v tom případě, že má spočítáno, že soupeři mají možnost uhrát nejvýše tři desítky. Jednoduchý je výnos, mám-li sedm trumfů bez desítky, nesu trumfovým esem. Jinak bývá dobré nést čtyřicet, ať už aktér má obě ostré nebo ne. Pokud je nemá, pak jestliže chybějící ostrou má předák, pak se nic neděje, stejně by ji uhrál a zadák případně namazal, ovšem pokud je předák bez trumfů, může se bát mazat hned v prvním štychu a ani trumfové eso tak nebude znamenat dvě uhrané desítky. Naopak pokud obě má a předák vyznávající divočejší styl hry je bez trumfů, může se naopak stát, že namaže naslepo, načež zadák bezmocně přihazuje malý trumf. Jinak pro aktéra platí spíše zásada zbavit se co nejdříve slabin, trumfy v kartách protistrany se mohou ukázat jako negativum neumožňující mazání.

Pokud nese protistrana, je podstatný rozdíl, jde-li o předáka nebo zadáka. Zatímco výnos zadáka je pro aktéra situace často nebezpečná, znamenající prohru stovky na vlastním výnosu neprohratelnou, předák má situaci horší. Oboustranně však platí, že je třeba si uvědomit, kde skončila licitace. Pokud nebyla žádná nebo skončila často formálním dotazem na obyčejnou sedmu, nevíme nic. Pokud skončila na červené sedmě, asi není třeba váhat s výnosem červených, a pokud dospěla až do stovky, pak nést barvou od této stovky, v případě, že nese spoluhráč, samozřejmě pokud odhadne, jakou stovku chtěl kolega hrát.

Další přirozený dotaz zní, kdy vytrumfovat, u protistrany z důvodu, aby byl prostor k mazání. Nese-li zadák, nebývá problém nést plonkového trumfa nebo malého pod esem. Předák si však musí výnos plonkového trumfa dobře rozmyslet, může se stát, že zadák má desítku krytou třeba spodkem, předák nese svou jedinou osmu, zadák bije spodkem, jenže aktér si spočte, že už chybí jen desítka, zabije čtyřicítkou a esem si pro obnaženou desítku dojde. Vyslovený zákaz trumfovat platí, pokud spoluhráč stovku flekoval. Naopak pokud předák má trumfa a jednu barvu obsazenou jedinou kartou, může se vyplatit výnos od singla, když zadák má špatně obsazené eso, které nasadí a vynese aktérovi pod desítku a předák ji bije trumfem. Desítka krytá králem je totiž typická situace, kdy se aktérovi většinou vyplatí vytrumfovat. Obecně pak platí, že má-li protistrana první výnos a v ruce barvu s oběma ostrými, nese esem, pokud aktér tuto barvu nezná, je stejně naděje na uhrání tohoto esa mizivá a pro předáka pak nepsané pravidlo, že pokud takovou barvu nemá, nese barvu, ve které má desítku bez esa, ale to už nemusí být nejlepším řešením.

Na závěr si uvedeme příklad, co vše lze prohrát. Povedlo se to autorovi tohoto článku na pozici zadáka. Po sehrávce nám už bylo aktéra i t líto, chodily mu už dlouho hrozné karty. Dostal do ruky sedm červených bez desítky, eso, krále a spodka kulového. Na výnosu si samozřejmě dojde pro trumfovou desítku, ovšem není to zdaleka tak perfektní list, jak by se opticky zdálo, nelze ji sice na výnosu prohrát, ale proti všem kulím v jedné ruce se hraje pouze rovná stovka a tak se také stalo. Můj spoluhráč kule neznal a dal hodně drzý flek na plonk desítku, chybějící barvu a výnos spoluhráče. Přišlo re a co nyní nést? Běžnými prostředky to asi nepůjde, zavřel jsem oči a nesl kulovou desítku. Aktér musel esem, které předák schlamstl svou plonkovou desítkou a čtvrtou desítku pak namazal na kulového filka, načež připlácl dvě dvacítky, takže zdánlivě neprůstřelná stovka nakonec v tehdy ještě desetníkovém mariáši stála šestnáct korun jednomu každému příteli.

Jan Brousek, Klatovy