„Šachy jsou vynikající mimoškolní aktivitou, neboť rozvíjejí logické myšlení, zlepšují paměť, soustředění a trpělivost. Výuka mládeže má v Klatovech více než čtyřicetiletou tradici, klatovský mládežnický oddíl patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější šachové oddíly v ČR s pravidelnými úspěchy na republikové úrovni," píše se v naborovém letáčku Šachklubu Sokol Klatovy. 

Veškeré kroužky budou probíhat v sokolovně Klatovy v těchto termínech - čtvrtek 15.30 - 16.30: skupina D - začátečníci (5-8 let, vhodné i pro předškoláky), čtvrtek 15.30 - 16.45: skupina C (6-10 let, mírně pokročilí), čtvrtek 16.45 - 18.00: skupina B (7-13 let, středně pokročilí), čtvrtek 16.30 - 18.00: skupina A (8-14 let, velmi pokročilí).

Nábory na uvedené kroužky budou probíhat v uvedených hodinách v termínu od 7. do 21. září, ale možnost začít chodit na kroužek je však po celý rok. Pro jakékoliv bližší informace kontaktujte pana Karla Nováčka na telefonním čísle 737 337 955, nebo na e-mailu: novacek.chess@seznam.cz.