Do této vrcholné soutěže se zapojila i celkem početná skupina mladých střelců z Klatov. Ve věkové skupině do 12 let se zapojili do soutěže Václav Patlejch, Filip Veselý, Lukáš Šedivec a Karel Kumšta, mezi staršími chlapci bojovali o medaile Patrik Šesták, Filip Preisler, Václav Turjanica a Filip Brabec, a celkovou sestavu klatovských střelců doplnily dvě dívky ve starší skupině, jmenovitě Veronika Jílková se Sarah Brabcovou.

Republikového šampionátu se zúčastnilo celkem 185 mladých střelců, kde nejpočetněji byla obsazena kategorie starších chlapců se 79 soutěžícími následovaná mladšími chlapci, kde o medaile zápolilo dvaačtyřicet střelců, starších dívek soutěžilo třicet pět, a mladších o čtyři méně.

A jak na soutěžích tohoto charakteru bývá zvykem, tak i v Lobzích byla vypsána soutěž tříčlenných družstev. Klatovský střelecký klub dokázal ze svých členů vytvořit hned tři družstva. Dvě mezi staršími střelci (Jílková, Preisler, Šesták a Turjanica, Brabec, Brabcová) a mezi mladšími střelci jedno družstvo ve složení Patlejch, Veselý, Šedivec.

Nejlépe se klatovským střelcům vedlo v mladší kategorii, kde Václav Patlejch krásným výsledkem 311,1 bodu obsadil vynikající stříbrnou příčku. Vítěz této kategorie Adam Gebauer z SSK Olymp Ostrava vytvořil stejný výsledek, ale klatovského střelce odsunul na druhou pozici pouze horší výsledek v poslední desetihranné položce. Filip Veselý obsadil v této kategorii osmé místo (308,8 bodu), Lukáš Šedivec výsledkem 305,1 bodu vybojoval dvacátou příčku a Karel Kumšta obsadil 26. místo (299,6 bodu). Družstvo mladších klatovských střelců bylo páté z celkového počtu devatenácti družstev.

Starším střelcům z města karafiátů se dařilo o poznání méně. Mezi chlapci podal nejlepší výkon Filip Preisler (310,4 bodu), což stačilo pouze na dvaadvacátou pozici. Patrik Šesták byl osmatřicátý (307,5), Filip Brabec skončil za 306,4 bodu na 46. místě a Václav Turjanica, který měl v průběhu soutěže technické potíže se zbraní, byl až sedmdesátý (301,4 bodu).

A bohužel ani dívkám z Klatov se nevedlo lépe. Veronika Jílková s výsledkem 306,7 bodu obsadila 27. místo a Sarah Brabcová na své první vrcholné soutěži vybojovala výsledkem 301,9 bodu třicátou příčku. V soutěži družstev obsadilo první klatovské družstvo součtem 924,6 bodu osmnáctou pozici a druhé družstvo bylo pětadvacáté (909,7 bodu) z celkově 29 přihlášených družstev.

„Přestože všichni mladí klatovští sportovní střelci zaostali za svými tréninkovými výsledky, je třeba jim poděkovat za výbornou reprezentaci klubu, a také města Klatovy,“ uvedl za oddíl trenér Jiří Koukal.

O dva týdny dříve proběhlo rovněž na střeleckém stadionu v Plzni-Lobzích mistrovství České republiky ve střelbě ze vzduchových zbraní dorostu, juniorů a dospělých. Úvodní den dvoudenního klání byl vyhrazen krátkým zbraním (vzduchové pistole) a druhý den dlouhým zbraním, tedy vzduchovým puškám. Mezi soutěžící v pistolových disciplínách se nikdo z klatovských sportovních střelců nezařadil, ale střelci z města pod Černou věží se zapojili do boje o medaile v puškových disciplínách.

Klatovští střelci se zapojili do soutěže v několika kategoriích. Mezi muži vybojoval jediný zástupce Klatovského střeleckého klubu Petr Gerberg 27. místo. Mnohem větší zastoupení měl klatovský klub v dorosteneckých kategoriích. Do soutěže v kategorii mladších dorostenek se zapojila Barbora Čiperová, mladších dorostenců Jakub Turjanica, starších dorostenek Jana Jaklová a starších dorostenců Ondřej Burghauser.

Nejlepšího umístění ze zmiňovaných střelců dosáhl Jakub Turjanica, který obsadil výsledkem 395,3 bodu pěkné šesté místo z celkových čtyřiatřiceti přihlášených střelců v kategorii mladšího dorostu.

Také umístění Ondřeje Burghausera, který obsadil výsledkem 395,8 bodu osmou pozici z šestadvaceti soutěžících, lze považovat jako velmi dobré. Nejzkušenější závodnici Janě Jaklové se tentokrát závod nevydařil, i když nejlepším výsledkem ze všech klatovských střelců 397,3 bodu obsadila ve své kategorii 10. místo z dvaceti dvou přihlášených soutěžících.

close Jana Jaklová a Ondřej Burghauser z bronzového družstva klatovských dorostenců. info Zdroj: Jiří Koukal zoom_in Jana Jaklová a Ondřej Burghauser z bronzového družstva klatovských dorostenců.

Tito tři závodníci se zapojili do soutěže družstev, a protože jejich výkony byly velice vyrovnané, součet výsledků 1188,5 bodu je vynesl na bronzový stupeň vítězů. Na stupních vítězů každý z nich obdržel medaili a diplom. Do soutěže družstev bylo svými trenéry přihlášeno dohromady devět tříčlenných týmů.

Autoři: Jiří Koukal, Martin Mangl