Medailisté v jednotlivých kategoriích


Čtyřkolky do 110 ccm děti: 1. Gioia Fabio (Německo), 2. Bobek Tomáš, 3. Květoň Jakub.

Čtyřkolky do 200 ccm junioři: 1. Kalouner Dominik, 2. Páník Jan, 3. Faustová Sára.

Moto děti: 1. Pitel Antonín, 2. Bobek Tomáš, 3. Maxa Jakub.

Moto junioři: 1. Pitel Zdeňek, 2. Valečka Václav, 3. Šlajs Jan.

Kategorie fichtl: 1. Starý Václav, 2. Šafařík Petr, 3. Zdeněk Václav.

„Poklona patří šestiletému Hanuši Pikhartovi, který bojoval s daleko většími soupeři v kategorii moto junior. Jaroslav Kalný a Vojta Beníšek zase zasluhují pochvalu za statečnost, protože po bouračce na motorkách opravdu vypadali děsivě, ale naštěstí vše dobře dopadlo. Statečná byla i osmiletá Hanina Bouberlová v kategorii čtyřkolek do 110 ccm, která závod odjela bez brzd, které jí selhaly hned po startu," vyjmenoval hrdiny závodů za pořadatele Václav Faust, který přiznal, že je lehčí udělat s dětmi výpravu na čtyřkolkách do Rumunska než jedny závody doma.
„Poděkování patří i mojí manželce Monice, že má výdrž to organizovat, dále Karlu a Oskaru Vítovcovým, Zdeňku Denkovi, Edovi Bastlovi, Martinu Tremlovi, Zdeňku Denkovi, Katce Preslové a Jitce Bouberlové. A také všem rodičům za výdrž při komplikaci s časomírou. Dík patří také Radce Preslové za zdravotní službu a moderátorovi Mírovi Jiříkovi," dodal Faust.