Přestože rok 2020 kvůli protiepidemickým opatřením sportu příliš nepřál a mnoho soutěží bylo zrušeno, v některých sportovních odvětvích se významné sportovní akce uskutečnit mohly a účastnili se jich i sportovci z okresu Klatovy.

Pokud je ve vašem sportovním klubu někdo, kdo v roce 2020 dosáhl výraznějšího sportovního výsledku a chtěli byste jej nominovat do ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2020 okresu Klatovy, můžete tak učinit prostřednictvím formuláře, který naleznete na stránkách www.pssklatovy.cz a vyplněný zaslat na e–mail pssklatovy@seznam.cz, případně na adresu Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy – Denisova 93/I, 339 01 Klatovy, a to nejpozději do 17. ledna 2021. Odborná komise vybere a ocení ty nejúspěšnější „plejery“ a zveřejní jejich jména a úspěchy v regionálních médiích.

Autoři: Pavel Šot, Martin Mangl