Turnaj se bude hrát podle pravidel Českého nohejbalového svazu na dva dopady. Mužstva budou hrát ve skupinách a následně vyřazovacím systémem. Startovné je 300 Kč za družstvo.

Zájemci se musí přihlásit předem pouze na telefonním čísle 733 644 580 nebo na e–mailu ripe25@seznam.cz nejpozději do 25. listopadu, počet účastníků je limitován dvanácti týmy.