S těmi nejlepšími se bude možné tradičně setkat na začátku příštího roku při slavnostním vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2018 okresu Klatovy, kterou organizují společnost Sport Action s. r. o. a Česká unie sportu na Klatovsku, zastoupená Pošumavským sportovním sdružením okresu Klatovy.

Mediálně anketu zaštiťuje Klatovský deník. Oceňovat se bude opět v kategoriích jednotlivci mládež a dospělí, trenér mládeže a dospělých, rozhodčí, sportovní družstvo mládeže a dospělých. Úspěšné sportovce, týmy, trenéry nebo rozhodčí mohou nominovat sportovní kluby a oddíly, ale i čtenáři Klatovského deníku. Z nominovaných vybere komise složená ze zástupců Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy ve všech kategoriích ty nejlepší, kteří převezmou ceny na slavnostním galavečeru. Ten se bude konat již 28. února 2019 v divadle v Klatovech.

Svoji sportovní hvězdu si z nominovaných sportovců zvolí také čtenáři Klatovského deníku. Vloni zvítězila mladá a talentovaná snowboardistka a plavkyně Gabriela Krůsová.

Nominace posílejte nejpozději do pátku 30. listopadu na e-mailovou adresu pssklatovy@seznam.cz nebo je do stejného data doručte do redakce Klatovského deníku, Zlatnická 29/I, 339 01 Klatovy. Tiskopisy k vyplnění najdete na stránkách Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy: www.pssklatovy.cz.

Nominační návrh musí obsahovat: jméno nominovaného sportovce, rozhodčího nebo trenéra, druh sportu, věk sportovce, klubovou příslušnost, adresu sportovce, strukturovaný výčet úspěchů sportovce v roce 2018, kontakt na nominovaného nebo jeho zákonného zástupce (telefon, e-mail), u týmů kontakt na klubové činovníky, kontakt na navrhovatele (telefon, e-mail). Nominovaní do ankety musí působit v klubu z okresu Klatovy aspoň po část roku 2018, ve které dosáhli výsledků, za které by mohli být v anketě oceněni.

UPOZORNĚNÍ: Před podáním návrhu je třeba zajistit si souhlas nominovaného sportovce s nominací a se zpracováním osobních údajů za tímto účelem, případně i se zveřejněním fotografie, pokud jej nemáte.