Vybraný návrh bude umístěn na všech tiskopisech, propagačních materiálech při všech sportovních i společenských akcích pořádaných PAMK v roce 2011.
Návrh by měl vyjadřovat symbol auto moto klubu a jeho výročí. Měl by také vyjadřovat spojitost Pošumavského auto moto klubu s městem Klatovy. Oficiální odznak PAMK je v záhlaví www.pamk.cz. Případné dotazy sdělí sekretariát Pošumavského auto moto klubu Klatovy, Dobrovského ulice č. 154, 339 01 Klatovy, telefonní číslo 376 310 180.

Vítězný návrh bude odměněn částkou 2000 Kč. Autor bude zveřejněn v tisku i v programech všech sportovních podniků organizovaných PAMK.
Návrh může podat kdokoliv a je třeba jej doručit na adresu sekretariátu Pošumavského auto moto klubu Klatovy nejpozději do 15. února.

Pavel Babka, PAMK Klatovy