Anketu pořádá společnost Sport Action s. r. o. ve spolupráci s Pošumavským sportovním sdružením a Klatovským deníkem a jedinou kategorií, o které rozhoduje veřejnost, je právě sportovní hvězda Deníku.

Nominace nejúspěšnějších sportovních osobností a týmů Klatovska vychází na stránkách Klatovského deníku od středy 27. ledna každý týden ve středu až do 17. února. Na stránkách s nominacemi naleznete také hlasovací kupon, pomocí kterého lze v anketě hlasovat.

Vyplněný originální kupon s hlasy pro vaše favority zašlete nebo osobně doručte do redakce Klatovského deníku na adresu Zlatnická 29/1, Klatovy, 33901 nejpozději do pátku 19. února.

Nominace jsou zveřejněny také na internetových stránkách Klatovského deníku, hlasovat však můžete pouze pomocí hlasovacího lístku z novin.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční 29. února od 17 hodin v klatovském divadle, kam je zvána i široká veřejnost. Kromě oceňovaných sportovců se můžete těšit na hudební hosty Leška Semelku a Andreu Mea. Odpolednem provede moderátor Radek Šilhan. Vstup je volný.