Iniciátorem akce je Pošumavské sportovní sdružení okresy Klatovy (PSS). „Účelem setkání je prezentace dotačních programu NSA a následná diskuze a dotazy zástupců klubů a jednot Pošumavského sportovního sdružení k problematice ohledně žádostí, vyúčtování, obecných dotazů a dalších záležitostí,“ uvedl za pošumavský spolek její referent Jiří Klouda.

Besedy se zúčastní pouze členové PSS a zástupci NSA. „Zástupci klubů a jednot zapojených do našeho sdružení se budou dotazovat ohledně dotací NSA, nejdříve jim ale bude každá dotační výzva zástupci NSA prezentována. Je to mířené teď na podzim, protože se nejenom blíží vyúčtování dotace Můj Klub, ale zároveň žádost na následující rok,“ dodal Klouda.