Do sálu sušické Sokolovny se sjelo 66 dětí z Plzeňského a Jihočeského kraje.

V úvodu předal starosta města Sušice Petr Mottl ocenění Václavu Černému, který před třiceti lety s výukou juda v Sušici začal. „Zakládal to nějaký Honza Procházka z Klatov. Já jsem se k němu přidal a nakonec mi to zůstalo na krku, protože Honza odešel. Pokračoval jsem v tom deset let a pak jsem to předal dalšímu kolegovi. Z toho, jak to funguje, mám velkou radost. Jsou úspěchy a hlavně mě těší, že je v Sušici zájem o tento sport,“ řekl oceněný Václav Černý.

A pak se začalo bojovat. Všechny děti závodily s velkým nasazením a v duchu etiky juda. Na jejich tvářích byla vidět radost z výhry, ale i slzičky zklamání. Nejlepší judisté si odnesli diplomy a krásné medaile.

Soutěž družstev vyhrál domácí Judo club se sedmi zlatými (Stanislav Karas, Jan Löffelman, Oliver Toufar, Vojtěch Karaus, Denisa Lašková, Vojtěch Holý, Petr Tomšík), třemi stříbrnými (Petr Věneček, Štěpán Forejt, Aleš Zeman) a sedmi bronzovými medailemi (Samuel Vávra, Radek Šefrna, Kateřina Skypalová, Radek Šantůrek, Václav Volf, Vojtěch Holý, Denisa Lašková).

Na turnaj se přijel podívat i dvojnásobný mistr ČR Aleš Krajčovič. „Tento člověk pro náš klub hodně udělal a stále k nám na tréninky občas přijede a moc nám tím pomáhá, a co je v dnešní době neuvěřitelné, vše dělá zadarmo, proto jsme po vyhlášení a rozdání medailí mu předali symbolickou zlatou medaili jako poděkování,“ řekl předseda Judoclubu Sušice Petr Hejplík.

„Dále bych poděkoval rozhodčím, Ivo Dědovi, Františku Vlčnovskému a Karle Lhotákové, zdravotnici Löffelmannové, časoměřičům Patrikovi Prosserovi a Petrovi Novému, ředitelce turnaje Martině Věnečkové, moderátoru Stanislavu Karasovi a dále Štěpánovi Forejtovi, Haně Vlasákové, Kateřině Karasové a Tomáši Paškovi, kteří se starali o hladký průběh turnaje. Poděkování patří i ředitelce Městského kulturního střediska Ludmile Szvitkové, správci Sokolovny Krousovi a provozovateli restaurace Patlejchovi za jejich vstřícnost a ochotu,“ poděkoval za spolupráci Petr Hejplík.

„Věříme, že sušický turnaj se stane v příštích letech tradicí, díky které budou moci mladí judisté zúročit celoroční snažení i v našem městě,“ dodal.

Výsledky:

Mláďata 1. část

Mláďata 2. část

Mláďata 3. část

Koťata

Mladší žáci, žákyně 1. část

Mladší žáci, žákyně 2. část

Pořadí klubů