Jednotlivá kola, kterých je celkem čtyři, jsou rozdělena do školního roku 2007/2008. Dějištěm klání bude již tradičně tělocvična Masarykovy základní školy v Klatovech.

Soutěž spočívá v tom, že umístění týmů v jednotlivých turnajích budou vyhodnocena a poté budou odměněny nejúspěšnější týmy ze všech čtyř turnajů ve školním roce 2007/2008, a to v každé kategorii. Šanci na umístění mají družstva, která se zúčastní alespoň tří ze čtyř každoročně pořádaných turnajů.

První turnaj už mají účastníci za sebou, druhý je připraven na 27. a 28. prosince, třetí na dny 11. a 12. února a závěrečný na 20. a 21. března příštího roku.

V první kategorii, která je určena 3. až 5. třídám, a ve druhé pro 6. až 7. třídy hrají čtyřčlenná družstva (3+1). Pětičlenná družstva (4+1) jsou naopak podmínkou účasti ve třetí kategorii, která je určena týmům 8. a 9. tříd, a také ve čtvrté kategorii, která je určena středním školám.