Kdo ho dobře zná, ví, že převážnou část svého života věnoval službě veřejnosti, a to nejen jako dlouholetý starosta obce Mochtín (starostoval plných 27 let), ale i jako neúnavný dobrovolný funkcionář v celé řadě spolků a organizací.

Byl lektorem Červeného kříže, profesionálním a následně i dobrovolným hasičem, sportovcem. Jako fotbalový brankář pomáhal mochtínským fotbalistům v jejich začátcích, jako rozhodčí řídil okresní fotbalové soutěže. Byl a stále je aktivním funkcionářem TJ Sokol Mochtín, kde vykonává funkci zdravotníka a hlavního pořadatele sportovních akcí a soutěží.

Více než 25 let je aktivním funkcionářem okrsku dobrovolných hasičů Mochtín a také soutěžním rozhodčím hasičského sportu, nevynechá ani jedno společné setkání a jednání spolku Mochtínských dědků, kde je čestným členem. Bylo by možné psát o mnoha dalších zásluhách, ale není to potřeba. Za jubilanta mluví činy a výsledky. Jubilantovi přejeme do dalších let pevné zdraví a stále veselou mysl.

Sportovci TJ Sokol Mochtín