Hrát se bude ve třech kategoriích – 7. až 9. třída, střední školy a SOU a vysoké školy a nástavby.

Přihlášky je možné vyzvednout v DDM nebo na internetové adrese www.ddm.klatovy.cz. Uzávěrka přihlášek je 22. června. Více informací na telefonním čísle 602 810 599 – p. Vlčková.