„Soutěž spočívá v tom, že umístění týmů v jednotlivých turnajích budou vyhodnocena a poté budou odměněny nejúspěšnější týmy ze tří turnajů ve školním roce 2011 - 2012 ve všech kategoriích. Šanci na umístění mají družstva, která se zúčastní všech tří pořádaných turnajů,“ uvedla Pavla Vlčková z DDM Klatovy.

Turnaje se budou hrát o podzimních, zimních a jarních prázdninách tradičně v tělocvičně Masarykovy ZŠ Klatovy. První se uskuteční ve středu 26. října a přihlásit se mohou čtyřčlenná družstva v I. kategorii – 3. až 5. třída a ve II. kategorii – 6. a 7. třída, pětičlenná družstva (4+1) ve III. kategorii (8. a 9. tř. a ve IV. kategorii – střední školy.

Přihlásit se i zaplatit startovné, které je 40 Kč na osobu, mohou zájemci osobně v DDM Klatovy nebo telefonicky na tel. č. 376 311 345, 602 810 599 . Uzávěrka přihlášek je v pátek 21. října.