Author Král Šumavy ROAD 2019 je náročná vytrvalostní cyklistická jízda složená ze čtyř (respektive tří) měřených úseků s dojezdem na klatovském náměstí Míru. Závod se jede na veřejných komunikacích za plného silničního provozu. Účastníci jsou povinni dodržovat platné zákony ČR a pravidla bezpečného provozu při pohybu na veřejné komunikaci. Jsou také plně odpovědni za svou osobní bezpečnost a zdravotní stav. Po celou dobu pohybu na silnici je zakázána souběžná jízda dvou a více bicyklů vyjma evidentního předjíždění.

Povinné vybavení účastníka: helma, osobní doklad s fotografií a kartička zdravotní pojišťovny.

Doporučené vybavení účastníka: láhev s vodou, základní sada nářadí na opravu kola, pumpička, náhradní galuska/duše nebo souprava na opravu.

STARTOVNÉ PŘEDEM I NA MÍSTĚ

Pro všechny účastníky je stanoven registrační poplatek ve výši 550 Kč. A to v případě přihlášení do 16. srpna. Startovné zahrnuje startovní číslo, elektronický čip, itinerář tratě v písemné i digitální formě, traťové informace a značení tratě, měření časů v měřených úsecích, průjezdní kontroly, servis po trati (na startu, v občerstvovací stanici i občerstvení po skončení akce). Po výše uvedeném termínu se lze registrovat i v den závodu, avšak za zvýšený poplatek ve výši 700 Kč. Prezentace závodníků je den před startem závodu (23. srpna) od 16.00 do 20.00 hodin a v den závodu (24. srpna) od 6.00 do 7.30 hodin v ZŠ Tolstého v Klatovech (vchod od zimního stadionu).

KRÁL ŠUMAVY NABÍDNE DVĚ TRATĚ

Závodníci si mohou zvolit dvě tratě. Kratší trať má vzdálenost 110 km (tři měřené úseky), delší o 50 km více (celkem 160 km, čtyři měřené úseky). Start je pro obě trasy společný. A to v 8.00 hodin z klatovských Městských sadů (u Technických služeb). Dojezd a vyhlášení je naplánován na pátou hodinu odpoledne na náměstí Míru v Klatovech. Více informací naleznete na stránkách www.authorkralsumavy.cz a www.sumavanet.cz/triatlon nebo na telefonním čísle 608 406 002.