Klání na kolbišti v Ráji v Klatovech začíná v 10.00 hodin rámcovými soutěžemi stupňů ZL a S (výška překážek 110 a 130 cm). Závody vyvrcholí dvoukolovou Cenou Klatov, která se skládá ze dvou parkúrů stupňů S a ST (130 a 140 cm). Skoková soutěž ST je zároveň Memoriálem Miroslava Urbana.