Součástí bude prezentace poskytovaných sociálních a zdravotních služeb v Sušici, ukázka kompenzačních pomůcek pro seniory, měření krevního tlaku a cukru zdarma,  cvičení pro seniory s Janou Halbhuberovou, lékařka Ludmila Jandová představí povídky z vlastní tvorby. Dále se můžete těšit na setkání s Emilem Kintzlem, vystoupí dětí z MŠ Smetanova a ZŠ T. G. M., chybět nebude ani malé občerstvení, dárečky pro seniory a můžete rovněž navštívit sušické muzeum zdarma.