V sobotu od 16.30 se bude v místním kostele konat mše svatá.V neděli od 10 hodin se setkají účastníci poutě před obecním úřadem. K poslechu zahraje dechovka Solovačka ze Sušice. O 40 minut později vyjde procesí s Madonou, korouhvemi a hudbou k poutnímu kostelu, kde proběhne poutní mše.