Letos bylo přihlášeno rekordních 134 stromořadí, deset z nich je z Plzeňského kraje. Z Klatovska jsou nominována tři stromořadí, a to Týnecká ovocná alej, jež se nachází u silnice od rozcestí Loreta k Týnci. Hlasovat může veřejnost pro sakurovou Alej mládí na okraji Chudenic. Podpořit je možné i kaštanovou alej, která vede ke kapli sv. Felixe u Klenové. Hlasovat na www.alejroku.cz se může do 7. ledna.